Koronawirus: sytuacja w pow. radomszczańskim i województwie [22.08.2020 r.]

Koronawirus: sytuacja w pow. radomszczańskim i województwie [22.08.2020 r.] Fot. WOT

Publikujemy najnowsze dane dotyczące sytuacji epidemicznej na terenie powiatu radomszczańskiego i województwa łódzkiego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku opublikował najnowsze dane dotyczące występowania koronawirusa na terenie powiatu radomszczańskiego. Jak wynika z informacji, w ciągu minionej odnotowano jeden przypadek zakażenia koronowirusa w pow. radomszczańskim (nowy przypadek w Radomsku).

Sytuacja w powiecie radomszczańskim

Stan aktualny na dzień 22.08.2020r. godzina 11.00

1. Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim
łącznie/aktualnie/ostatnia doba – 81/5/1
w tym liczba ozdrowieńców łącznie/ostatnia doba – 74/0

2.Liczba osób hospitalizowanych w związku z podejrzeniem/rozpoznaniem COVID-19
łącznie/aktualnie/ostatnia doba – 42/0/0

3. Liczba osób objętych izolacją
domową: łącznie/aktualnie/ostatnia doba – 72/5/1
w  izolatorium: łącznie/aktualnie/ostatnia doba – 2/0/0

Ponadto: liczba osób z wynikiem dodatnim na terenie powiatu radomszczańskiego raportowana przez inne PSSE po ustaleniu miejsca transmisji zakażenia
łącznie – 14/aktualnie – 1 w tym 1 izolacja domowa oraz 0 hospitalizacji

4. Liczba decyzji wydanych przez PPIS w Radomsku na kwarantannę domową
łącznie/aktualnie/ostatnia doba – 1618/15/0

5. Liczba osób objętych kwarantanną graniczną (po powrocie z zagranicy)
łącznie/aktualnie – 1617/100

6. Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym
łącznie/aktualnie/ostatnia doba – 782/8/0

7. Liczba zgonów związanych z COVID-19
ogółem/ostatnia doba – 2/0

8. Ilość kar administracyjnych nałożonych przez PPIS w Radomsku
w związku z naruszeniem zasad kwarantanny
ogółem/ostatnia doba – 17/0

Tabela dotycząca osób przebywających na terenie powiatu radomszczańskiego raportowanych przez PSSE w Radomsku


Tabela dotycząca osób przebywających na terenie powiatu radomszczańskiego raportowanych przez inne PSSE


SŁOWNIK POJĘĆ

kwarantanna – odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych;

izolacja – odosobnienie osoby lub grupy osób chorych na chorobę zakaźną albo osoby lub grupy osób podejrzanych o chorobę zakaźną, w celu uniemożliwienia przeniesienia biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne osoby;

izolacja w warunkach domowych – odosobnienie osoby chorej z przebiegiem choroby zakaźnej niewymagającej bezwzględnej hospitalizacji ze względów medycznych w jej miejscu zamieszkania lub pobytu, w celu zapobieżenia szerzenia się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych;

nadzór epidemiologiczny – obserwację osoby zakażonej lub podejrzanej o zakażenie, bez ograniczenia jej swobody przemieszczania się, wykonywanie badań sanitarno-epidemiologicznych u tej osoby w celu wykrycia biologicznych czynników chorobotwórczych lub potwierdzenia rozpoznania choroby zakaźnej oraz zebranie, analizę i interpretację informacji o okolicznościach i skutkach zakażenia (nadzór indywidualny), jak i stałe, systematyczne gromadzenie, analizę oraz interpretację informacji o zachorowaniach lub innych procesach zachodzących w sferze zdrowia publicznego, wykorzystywane w celu zapobiegania i zwalczania zakażeń lub chorób zakaźnych (nadzór ogólny);

styczność – bezpośredni lub pośredni kontakt osoby ze źródłem zakażenia, jeżeli charakter tego kontaktu zagrażał lub zagraża przeniesieniem na tę osobę biologicznych czynników chorobotwórczych;

ozdrowieniec – osoba, u której ustąpiły objawy choroby zakaźnej;

podejrzany o chorobę zakaźną – osoba, u której występują objawy kliniczne lub odchylenia od stanu prawidłowego w badaniach dodatkowych, mogące wskazywać na chorobę zakaźną

W województwie łódzkim są 73 kolejne zakażenia koronawirusem potwierdzonych pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych. Zmarła jedna osoba. To 79-letni mężczyzna. Był hospitalizowany w szpitalu w Zgierzu i posiadał schorzenia współistniejące. Pacjent pochodził z powiatu łowickiego.

Potwierdzone wyniki dotyczą:

- sześciorga dzieci
- jednej nastoletniej dziewczynki
- dwunastu młodych kobiet
- dziewiętnastu kobiet w średnim wieku
- sześciu kobiet w starszym wieku
- dwóch nastoletnich chłopców
- czternastu młodych mężczyzn

-ośmiu mężczyzn w średnim wieku

-pięciu mężczyzn w starszym wieku

Są to osoby w wieku od 1 do 81 roku życia.

Dobre wiadomości dla mieszkańców województwa łódzkiego. Kolejnych 40 osób po leczeniu otrzymało 2 wyniki ujemne i są zdrowe.

Sytuacja epidemiczna w województwie łódzkim:

  • Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem w województwie łódzkim: 4886
  • Liczba osób aktualnie zakażonych: 857
  • Liczba osób hospitalizowanych z podejrzeniem: 36
  • Liczba osób objętych kwarantanną: 2407
  • Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym: 352
  • Liczba osób, które wyzdrowiały: 3803
  • Liczba osób, które zmarły: 226

Liczba testów wykonanych przez laboratoria w województwie łódzkim w poprzedniej dobie: 1981

Liczba osób z potwierdzonym badaniami laboratoryjnymi zakażeniem koronawirusem w województwie łódzkim to – 4886.

Więcej o:
koronawirus koronawirus radomsko powiat radomszczański zakażenia radomsko koronawirus województwo łódzkie

Załączniki

Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE