Koronawirus: sytuacja w pow. radomszczańskim i województwie [21.08.2020 r.]

Koronawirus: sytuacja w pow. radomszczańskim i województwie [21.08.2020 r.] Fot. pixabay.com

Publikujemy najnowsze dane dotyczące sytuacji epidemicznej na terenie powiatu radomszczańskiego i województwa łódzkiego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku opublikował najnowsze dane dotyczące występowania koronawirusa na terenie powiatu radomszczańskiego. Jak wynika z informacji, w ciągu minionej doby nie odnotowano nowych przypadków zakażenia COVID-19.

Sytuacja w powiecie radomszczańskim

Stan aktualny na dzień 21.08.2020r. godzina 11.00

1. Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim
łącznie/aktualnie /ostatnia doba – 80/4/0
w tym liczba ozdrowieńców łącznie/ostatnia doba – 74/0

2.Liczba osób hospitalizowanych w związku z podejrzeniem/rozpoznaniem COVID-19
łącznie /aktualnie /ostatnia doba – 42/0/0

3. Liczba osób objętych izolacją
domową: łącznie/aktualnie /ostatnia doba – 71/4/0
w  izolatorium: łącznie/aktualnie / ostatnia doba – 2/0/0

Ponadto: liczba osób z wynikiem dodatnim na terenie powiatu radomszczańskiego raportowana przez inne PSSE po ustaleniu miejsca transmisji zakażenia
łącznie – 14/aktualnie – 1 w tym 0 izolacji domowych oraz 1 hospitalizacja

4. Liczba decyzji wydanych przez PPIS w Radomsku na kwarantannę domową
łącznie/aktualnie / ostatnia doba – 1618 /19/2

5. Liczba osób objętych kwarantanną graniczną (po powrocie z zagranicy)
łącznie /aktualnie – 1611/100

6. Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym
łącznie / aktualnie / ostatnia doba – 782/9/0

7. Liczba zgonów związanych z COVID-19
ogółem /ostatnia doba – 2/0

8. Ilość kar administracyjnych nałożonych przez PPIS w Radomsku
w związku z naruszeniem zasad kwarantanny
ogółem/ostatnia doba – 17/0

Tabela dotycząca osób przebywających na terenie powiatu radomszczańskiego raportowanych przez PSSE w Radomsku

Tabela dotycząca osób przebywających na terenie powiatu radomszczańskiego raportowanych przez inne PSSE

SŁOWNIK POJĘĆ

kwarantanna – odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych;

izolacja – odosobnienie osoby lub grupy osób chorych na chorobę zakaźną albo osoby lub grupy osób podejrzanych o chorobę zakaźną, w celu uniemożliwienia przeniesienia biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne osoby;

izolacja w warunkach domowych – odosobnienie osoby chorej z przebiegiem choroby zakaźnej niewymagającej bezwzględnej hospitalizacji ze względów medycznych w jej miejscu zamieszkania lub pobytu, w celu zapobieżenia szerzenia się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych;

nadzór epidemiologiczny – obserwację osoby zakażonej lub podejrzanej o zakażenie, bez ograniczenia jej swobody przemieszczania się, wykonywanie badań sanitarno-epidemiologicznych u tej osoby w celu wykrycia biologicznych czynników chorobotwórczych lub potwierdzenia rozpoznania choroby zakaźnej oraz zebranie, analizę i interpretację informacji o okolicznościach i skutkach zakażenia (nadzór indywidualny), jak i stałe, systematyczne gromadzenie, analizę oraz interpretację informacji o zachorowaniach lub innych procesach zachodzących w sferze zdrowia publicznego, wykorzystywane w celu zapobiegania i zwalczania zakażeń lub chorób zakaźnych (nadzór ogólny);

styczność – bezpośredni lub pośredni kontakt osoby ze źródłem zakażenia, jeżeli charakter tego kontaktu zagrażał lub zagraża przeniesieniem na tę osobę biologicznych czynników chorobotwórczych;

ozdrowieniec – osoba, u której ustąpiły objawy choroby zakaźnej;

podejrzany o chorobę zakaźną – osoba, u której występują objawy kliniczne lub odchylenia od stanu prawidłowego w badaniach dodatkowych, mogące wskazywać na chorobę zakaźną

W województwie łódzkim jest 49 kolejnych zakażeń koronawirusem potwierdzonych pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych.

Potwierdzone wyniki dotyczą:

- jedenastu młodych kobiet
- sześciu kobiet w średnim wieku
- pięciu kobiet w starszym wieku
- jednego nastoletniego chłopca
- ośmiu młodych mężczyzn
- dziesięciu mężczyzn w średnim wieku
- ośmiu mężczyzn w starszym wieku

Są to osoby w wieku od 16 do 87 roku życia.

Dobre wiadomości dla mieszkańców województwa łódzkiego. Kolejnych 41 osób po leczeniu otrzymało 2 wyniki ujemne i są zdrowe.

Sytuacja epidemiczna w województwie łódzkim:

  • Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem w województwie łódzkim: 4813
  • Liczba osób aktualnie zakażonych: 825
  • Liczba osób hospitalizowanych z podejrzeniem: 29
  • Liczba osób objętych kwarantanną: 2314
  • Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym: 422
  • Liczba osób, które wyzdrowiały: 3763
  • Liczba osób, które zmarły: 225

Liczba testów wykonanych przez laboratoria w województwie łódzkim w poprzedniej dobie: 1573

Więcej o:
koronawirus radomsko koronawirus koronawirus województwo łódzkie

Załączniki

Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE