Koronawirus: sytuacja w pow. radomszczańskim i województwie [20.09.2020 r.]

Koronawirus: sytuacja w pow. radomszczańskim i województwie [20.09.2020 r.] Fot. pixabay.com

Publikujemy najnowsze dane dotyczące sytuacji epidemicznej na terenie powiatu radomszczańskiego i województwa łódzkiego.

(stan na 20 września 2020 r. – godz. 11.00)

Sytuacja epidemiczna w powiecie radomszczańskim

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku opublikował najnowsze dane dotyczące występowania koronawirusa na terenie powiatu radomszczańskiego. Jak wynika z informacji, w ciągu minionej doby odnotowano jeden nowy przypadek zakażenia COVID-19. Niestety, jedna osoba zmarła. Jedną osobę objęto izolacją domową, 3 - nadzorem epidemiologicznym, 8 osób – kwarantanną domową.

1. Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim
łącznie / aktualnie / ostatnia doba – 98 / 7 / 1
w tym liczba ozdrowieńców łącznie / ostatnia doba – 88 / 0
w tym zgonów związanych z COVID-19 ogółem / ostatnia doba – 3 / 1

2.Liczba osób hospitalizowanych w związku z podejrzeniem/rozpoznaniem COVID-19
łącznie / aktualnie / ostatnia doba – 45 / 2 / 0

3. Liczba osób objętych izolacją
domową: łącznie / aktualnie / ostatnia doba – 86 / 5 / 1
w izolatorium: łącznie / aktualnie / ostatnia doba – 2 / 0 / 0

Ponadto: liczba osób z wynikiem dodatnim na terenie powiatu radomszczańskiego raportowana przez inne PSSE po ustaleniu miejsca transmisji zakażenia
łącznie – 14 / aktualnie – 0 w tym 0 izolacja domowa oraz 0 hospitalizacji

4. Liczba decyzji wydanych przez PPIS w Radomsku na kwarantannę domową
łącznie / aktualnie / ostatnia doba – 1784 / 35 / 8

5. Liczba osób objętych kwarantanną graniczną (po powrocie z zagranicy)
łącznie / aktualnie – 1878 / 77

6. Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym
łącznie / aktualnie / ostatnia doba – 844 / 23 / 3

7. Ilość kar administracyjnych nałożonych przez PPIS w Radomsku w związku z naruszeniem zasad kwarantanny
ogółem / ostatnia doba – 18 / 0

Tabela dotycząca osób przebywających na terenie powiatu radomszczańskiego raportowanych przez PSSE w Radomsku

Tabela dotycząca osób przebywających na terenie powiatu radomszczańskiego raportowanych przez inne PSSE

SŁOWNIK POJĘĆ

kwarantanna – odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych;

izolacja – odosobnienie osoby lub grupy osób chorych na chorobę zakaźną albo osoby lub grupy osób podejrzanych o chorobę zakaźną, w celu uniemożliwienia przeniesienia biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne osoby;

izolacja w warunkach domowych – odosobnienie osoby chorej z przebiegiem choroby zakaźnej niewymagającej bezwzględnej hospitalizacji ze względów medycznych w jej miejscu zamieszkania lub pobytu, w celu zapobieżenia szerzenia się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych;

nadzór epidemiologiczny – obserwację osoby zakażonej lub podejrzanej o zakażenie, bez ograniczenia jej swobody przemieszczania się, wykonywanie badań sanitarno-epidemiologicznych u tej osoby w celu wykrycia biologicznych czynników chorobotwórczych lub potwierdzenia rozpoznania choroby zakaźnej oraz zebranie, analizę i interpretację informacji o okolicznościach i skutkach zakażenia (nadzór indywidualny), jak i stałe, systematyczne gromadzenie, analizę oraz interpretację informacji o zachorowaniach lub innych procesach zachodzących w sferze zdrowia publicznego, wykorzystywane w celu zapobiegania i zwalczania zakażeń lub chorób zakaźnych (nadzór ogólny);

styczność – bezpośredni lub pośredni kontakt osoby ze źródłem zakażenia, jeżeli charakter tego kontaktu zagrażał lub zagraża przeniesieniem na tę osobę biologicznych czynników chorobotwórczych;

ozdrowieniec – osoba, u której ustąpiły objawy choroby zakaźnej;

podejrzany o chorobę zakaźną – osoba, u której występują objawy kliniczne lub odchylenia od stanu prawidłowego w badaniach dodatkowych, mogące wskazywać na chorobę zakaźną

Sytuacja epidemiczna w województwie łódzkim

Jak poinformował Urząd Wojewódzki, w województwie łódzkim odnotowano 54 kolejne zakażenia koronawirusem potwierdzone pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych.

Potwierdzone wyniki dotyczą:

- 2 dzieci
- 4 młodych kobiet
- 22 kobiet w średnim wieku
- 3 kobiet w starszym wieku
- 1 nastoletniego chłopca
- 9 młodych mężczyzn
- 9 mężczyzn w średnim wieku
- 4 mężczyzn w starszym wieku

Są to osoby w wieku od 6 do 91 roku życia.

Kolejne 7 osób wyzdrowiało.

Sytuacja epidemiczna w województwie łódzkim:

- Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem w województwie łódzkim: 5935
- Liczba osób aktualnie zakażonych: 601
- Liczba osób hospitalizowanych z podejrzeniem: 41
- Liczba osób objętych kwarantanną: 4812
- Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym: 353
- Liczba osób, które wyzdrowiały: 5078
- Liczba osób, które zmarły: 256

Liczba testów wykonanych przez laboratoria w województwie łódzkim w poprzedniej dobie: 1215

Liczba osób z potwierdzonym badaniami laboratoryjnymi zakażeniem koronawirusem w województwie łódzkim to – 5935.

Więcej o:
koronawirus radomsko koronawirus koronawirus województwo łódzkie
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE