Koronawirus: sytuacja w pow. radomszczańskim i województwie [19.08.2020 r.]

Koronawirus: sytuacja w pow. radomszczańskim i województwie [19.08.2020 r.] Fot. pixabay.com

Publikujemy najnowsze dane dotyczące sytuacji epidemicznej na terenie powiatu radomszczańskiego i województwa łódzkiego.

(stan na 19 sierpnia 2020 r. – godz. 11.00)

Sytuacja epidemiczna w powiecie radomszczańskim

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku opublikował najnowsze dane dotyczące występowania koronawirusa na terenie powiatu radomszczańskiego. Jak wynika z informacji, w ciągu minionej doby nie odnotowano nowych przypadków zakażenia COVID-19. Trzy osoby objęte zostały nadzorem epidemiologicznym.

Stan aktualny na dzień 19.08.2020r. godzina 11.00

1. Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim
łącznie/aktualnie/ ostatnia doba – 80/4/0
w tym liczba ozdrowieńców łącznie / ostatnia doba – 74/0

2.Liczba osób hospitalizowanych w związku z podejrzeniem/rozpoznaniem COVID-19
łącznie/aktualnie/ostatnia doba – 42/0/0

3. Liczba osób objętych izolacją
domową: łącznie/aktualnie/ostatnia doba – 71/ 4/0
w  izolatorium: łącznie /aktualnie/ostatnia doba – 2/0/0

Ponadto: liczba osób z wynikiem dodatnim na terenie powiatu radomszczańskiego raportowana przez inne PSSE po ustaleniu miejsca transmisji zakażenia
łącznie – 14/aktualnie – 1 w tym 0 izolacji domowych oraz 1 hospitalizacja

4. Liczba decyzji wydanych przez PPIS w Radomsku na kwarantannę domową
łącznie/aktualnie/ostatnia doba – 1614/33/ 1

5. Liczba osób objętych kwarantanną graniczną (po powrocie z zagranicy)
łącznie/aktualnie – 1607/109

6. Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym
łącznie/aktualnie/ostatnia doba – 882 /15/3

7. Liczba zgonów związanych z COVID-19
ogółem/ostatnia doba – 2/0

8. Ilość kar administracyjnych nałożonych przez PPIS w Radomsku
w związku z naruszeniem zasad kwarantanny
ogółem / ostatnia doba – 17/0

Tabela dotycząca osób przebywających na terenie powiatu radomszczańskiego raportowanych przez PSSE w Radomsku


Tabela dotycząca osób przebywających na terenie powiatu radomszczańskiego raportowanych przez inne PSSE

SŁOWNIK POJĘĆ

kwarantanna – odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych;

izolacja – odosobnienie osoby lub grupy osób chorych na chorobę zakaźną albo osoby lub grupy osób podejrzanych o chorobę zakaźną, w celu uniemożliwienia przeniesienia biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne osoby;

izolacja w warunkach domowych – odosobnienie osoby chorej z przebiegiem choroby zakaźnej niewymagającej bezwzględnej hospitalizacji ze względów medycznych w jej miejscu zamieszkania lub pobytu, w celu zapobieżenia szerzenia się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych;

nadzór epidemiologiczny – obserwację osoby zakażonej lub podejrzanej o zakażenie, bez ograniczenia jej swobody przemieszczania się, wykonywanie badań sanitarno-epidemiologicznych u tej osoby w celu wykrycia biologicznych czynników chorobotwórczych lub potwierdzenia rozpoznania choroby zakaźnej oraz zebranie, analizę i interpretację informacji o okolicznościach i skutkach zakażenia (nadzór indywidualny), jak i stałe, systematyczne gromadzenie, analizę oraz interpretację informacji o zachorowaniach lub innych procesach zachodzących w sferze zdrowia publicznego, wykorzystywane w celu zapobiegania i zwalczania zakażeń lub chorób zakaźnych (nadzór ogólny);

styczność – bezpośredni lub pośredni kontakt osoby ze źródłem zakażenia, jeżeli charakter tego kontaktu zagrażał lub zagraża przeniesieniem na tę osobę biologicznych czynników chorobotwórczych;

ozdrowieniec – osoba, u której ustąpiły objawy choroby zakaźnej;

podejrzany o chorobę zakaźną – osoba, u której występują objawy kliniczne lub odchylenia od stanu prawidłowego w badaniach dodatkowych, mogące wskazywać na chorobę zakaźną

W województwie łódzkim jest 31 kolejnych zakażeń koronawirusem potwierdzonych pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych. Zmarła jedna osoba. To 59-letnia kobieta. Była hospitalizowana w szpitalu w Zgierzu i posiadała schorzenia współistniejące. Pacjentka pochodziła z powiatu pajęczańskiego.

Potwierdzone wyniki dotyczą:

- siedmiu młodych kobiet
- sześciu kobiet w średnim wieku
- sześciu młodych mężczyzn
- dziewięciu mężczyzn w średnim wieku
- trzech mężczyzn w starszym wieku

Są to osoby w wieku od 19 do 78  roku życia.

Dobre wiadomości dla mieszkańców województwa łódzkiego. Kolejnych 6 osób po leczeniu otrzymało 2 wyniki ujemne i są zdrowe.

To: jedna młoda kobieta, jedna kobieta w średnim wieku, jedna kobieta w starszym wieku, jeden młody mężczyzna i dwóch mężczyzn w średnim wieku.

Sytuacja epidemiczna w województwie łódzkim:

  • Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem w województwie łódzkim: 4720
  • Liczba osób aktualnie zakażonych: 823
  • Liczba osób hospitalizowanych z podejrzeniem: 38
  • Liczba osób objętych kwarantanną: 2277
  • Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym: 501
  • Liczba osób, które wyzdrowiały: 3673
  • Liczba osób, które zmarły: 224

Liczba testów wykonanych przez laboratoria w województwie łódzkim w poprzedniej dobie: 1929

Liczba osób z potwierdzonym badaniami laboratoryjnymi zakażeniem koronawirusem w województwie łódzkim to – 4720.

Więcej o:
koronawirus radomsko koronawirus koronawirus województwo łódzkie

Załączniki

Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE