Koronawirus: sytuacja w pow. radomszczańskim i województwie [18.08.2020 r.]

Koronawirus: sytuacja w pow. radomszczańskim i województwie [18.08.2020 r.] Fot. pixabay.com

Publikujemy najnowsze dane dotyczące sytuacji epidemicznej na terenie powiatu radomszczańskiego i województwa łódzkiego.

(stan na 18 sierpnia 2020 r. – godz. 11.00)

Sytuacja epidemiczna w powiecie radomszczańskim

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku opublikował najnowsze dane dotyczące występowania koronawirusa na terenie powiatu radomszczańskiego. Jak wynika z informacji, w ciągu minionej doby nie odnotowano nowych przypadków zakażenia COVID-19. Jedna osoba wyzdrowiała. 14 osób zostało skierowanych na kwaranntanę.

1. Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim
łącznie/aktualnie/ostatnia doba – 80/4/0
w tym liczba ozdrowieńców łącznie / ostatnia doba – 74/0

2.Liczba osób hospitalizowanych w związku z podejrzeniem/rozpoznaniem COVID-19
łącznie/aktualnie/ostatnia doba – 42/0/0

3. Liczba osób objętych izolacją
domową: łącznie/aktualnie/ostatnia doba – 71/4/0
w  izolatorium:  łącznie/aktualnie/ostatnia doba – 2/0/0

Ponadto: liczba osób z wynikiem dodatnim na terenie powiatu radomszczańskiego raportowana przez inne PSSE po ustaleniu miejsca transmisji zakażenia
łącznie – 14/aktualnie – 1 w tym 0 izolacji domowych oraz 1 hospitalizacja

4. Liczba decyzji wydanych przez PPIS w Radomsku na kwarantannę domową
łącznie/aktualnie/ostatnia doba – 1613/36/14

5. Liczba osób objętych kwarantanną graniczną (po powrocie z zagranicy)
łącznie/aktualnie – 1600/116

6. Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym
łącznie/aktualnie / ostatnia doba – 779/12/0

7. Liczba zgonów związanych z COVID-19
ogółem / ostatnia doba – 2/0

8. Ilość kar administracyjnych nałożonych przez PPIS w Radomsku
w związku z naruszeniem zasad kwarantanny
ogółem/ostatnia doba – 17/0

Tabela dotycząca osób przebywających na terenie powiatu radomszczańskiego raportowanych przez PSSE w Radomsku

Tabela dotycząca osób przebywających na terenie powiatu radomszczańskiego raportowanych przez inne PSSE

SŁOWNIK POJĘĆ

kwarantanna – odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych;

izolacja – odosobnienie osoby lub grupy osób chorych na chorobę zakaźną albo osoby lub grupy osób podejrzanych o chorobę zakaźną, w celu uniemożliwienia przeniesienia biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne osoby;

izolacja w warunkach domowych – odosobnienie osoby chorej z przebiegiem choroby zakaźnej niewymagającej bezwzględnej hospitalizacji ze względów medycznych w jej miejscu zamieszkania lub pobytu, w celu zapobieżenia szerzenia się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych;

nadzór epidemiologiczny – obserwację osoby zakażonej lub podejrzanej o zakażenie, bez ograniczenia jej swobody przemieszczania się, wykonywanie badań sanitarno-epidemiologicznych u tej osoby w celu wykrycia biologicznych czynników chorobotwórczych lub potwierdzenia rozpoznania choroby zakaźnej oraz zebranie, analizę i interpretację informacji o okolicznościach i skutkach zakażenia (nadzór indywidualny), jak i stałe, systematyczne gromadzenie, analizę oraz interpretację informacji o zachorowaniach lub innych procesach zachodzących w sferze zdrowia publicznego, wykorzystywane w celu zapobiegania i zwalczania zakażeń lub chorób zakaźnych (nadzór ogólny);

styczność – bezpośredni lub pośredni kontakt osoby ze źródłem zakażenia, jeżeli charakter tego kontaktu zagrażał lub zagraża przeniesieniem na tę osobę biologicznych czynników chorobotwórczych;

ozdrowieniec – osoba, u której ustąpiły objawy choroby zakaźnej;

podejrzany o chorobę zakaźną – osoba, u której występują objawy kliniczne lub odchylenia od stanu prawidłowego w badaniach dodatkowych, mogące wskazywać na chorobę zakaźną

Sytuacja w woj. łódzkim

W województwie łódzkim są 48 kolejne zakażenia koronawirusem potwierdzone pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych.

Potwierdzone wyniki dotyczą:
- jednej nastoletniej dziewczynki
- sześciu młodych kobiet
- dwudziestu dwóch kobiet w średnim wieku
- dwóch kobiet w starszym wieku
- pięciu młodych mężczyzn
- dziewięciu mężczyzn w średnim wieku
- trzech mężczyzn w starszym wieku

Są to osoby w wieku od 11 do 77 roku życia.

Jednocześnie informujemy, że dokonano zmian w przyporządkowaniu osób z potwierdzonym zakażeniem do poszczególnych powiatów. Zmiana dotyczy powiatów: pajęczańskiego, wieluńskiego oraz wieruszowskiego.

Mamy też dobre wiadomości dla mieszkańców województwa łódzkiego. Kolejnych 19 osób, które były zakażone koronawirusem, po leczeniu otrzymało 2 wyniki ujemne i są zdrowe.

Sytuacja epidemiczna w województwie łódzkim:
Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem w województwie łódzkim: 4689
Liczba osób aktualnie zakażonych: 799
Liczba osób hospitalizowanych z podejrzeniem: 39
Liczba osób objętych kwarantanną: 2012
Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym: 475

Liczba testów wykonanych przez laboratoria w województwie łódzkim w poprzedniej dobie: 1492

Więcej o:
koronawirus radomsko koronawirus koronawirus województwo łódzkie
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE