Koronawirus: sytuacja w pow. radomszczańskim i województwie [10.09.2020 r.]

Koronawirus: sytuacja w pow. radomszczańskim i województwie [10.09.2020 r.] Fot. pixabay.com

Publikujemy najnowsze dane dotyczące sytuacji epidemicznej na terenie powiatu radomszczańskiego i województwa łódzkiego.

(stan na 10 września 2020 r. – godz. 11.00)

Sytuacja epidemiczna w powiecie radomszczańskim

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku opublikował najnowsze dane dotyczące występowania koronawirusa na terenie powiatu radomszczańskiego. Jak wynika z informacji, w ciągu minionej doby nie odnotowano przypadeków zakażenia koronawirusem. Sanepid nałożył jedną karę administracyjną za naruszenie zasad kwarantanny.

1. Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim
łącznie/aktualnie / ostatnia doba – 90 /1/ 0
w tym liczba ozdrowieńców łącznie / ostatnia doba – 87/1
w tym zgonów związanych z COVID-19 ogółem / ostatnia doba – 2/0

2.Liczba osób hospitalizowanych w związku z podejrzeniem/rozpoznaniem COVID-19
łącznie/aktualnie /ostatnia doba – 42/0/0

3. Liczba osób objętych izolacją
domową: łącznie/aktualnie/ostatnia doba – 81/2/0
w  izolatorium:  łącznie / aktualnie / ostatnia doba – 2/0 /0

Ponadto: liczba osób z wynikiem dodatnim na terenie powiatu radomszczańskiego raportowana przez inne PSSE po ustaleniu miejsca transmisji zakażenia
łącznie – 14/aktualnie – 0 w tym 0 izolacja domowa oraz 0 hospitalizacji

4. Liczba decyzji wydanych przez PPIS w Radomsku na kwarantannę domową
łącznie/aktualnie / ostatnia doba – 1745/13 /2

5. Liczba osób objętych kwarantanną graniczną (po powrocie z zagranicy)
łącznie/aktualnie – 1798 /115

6. Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym
łącznie/aktualnie / ostatnia doba – 821/3/0

7. Ilość kar administracyjnych nałożonych przez PPIS w Radomsku
w związku z naruszeniem zasad kwarantanny
ogółem/ostatnia doba – 18/1

Tabela dotycząca osób przebywających na terenie powiatu radomszczańskiego raportowanych przez PSSE w Radomsku


Tabela dotycząca osób przebywających na terenie powiatu radomszczańskiego raportowanych przez inne PSSE


SŁOWNIK POJĘĆ

kwarantanna – odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych;

izolacja – odosobnienie osoby lub grupy osób chorych na chorobę zakaźną albo osoby lub grupy osób podejrzanych o chorobę zakaźną, w celu uniemożliwienia przeniesienia biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne osoby;

izolacja w warunkach domowych – odosobnienie osoby chorej z przebiegiem choroby zakaźnej niewymagającej bezwzględnej hospitalizacji ze względów medycznych w jej miejscu zamieszkania lub pobytu, w celu zapobieżenia szerzenia się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych;

nadzór epidemiologiczny – obserwację osoby zakażonej lub podejrzanej o zakażenie, bez ograniczenia jej swobody przemieszczania się, wykonywanie badań sanitarno-epidemiologicznych u tej osoby w celu wykrycia biologicznych czynników chorobotwórczych lub potwierdzenia rozpoznania choroby zakaźnej oraz zebranie, analizę i interpretację informacji o okolicznościach i skutkach zakażenia (nadzór indywidualny), jak i stałe, systematyczne gromadzenie, analizę oraz interpretację informacji o zachorowaniach lub innych procesach zachodzących w sferze zdrowia publicznego, wykorzystywane w celu zapobiegania i zwalczania zakażeń lub chorób zakaźnych (nadzór ogólny);

styczność – bezpośredni lub pośredni kontakt osoby ze źródłem zakażenia, jeżeli charakter tego kontaktu zagrażał lub zagraża przeniesieniem na tę osobę biologicznych czynników chorobotwórczych;

ozdrowieniec – osoba, u której ustąpiły objawy choroby zakaźnej;

podejrzany o chorobę zakaźną – osoba, u której występują objawy kliniczne lub odchylenia od stanu prawidłowego w badaniach dodatkowych, mogące wskazywać na chorobę zakaźną

W województwie łódzkim jest 13 kolejnych zakażeń koronawirusem potwierdzonych pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych. 2 osoby zmarły.

Potwierdzone wyniki dotyczą:     

 • 6 młodych kobiety
 • 3 kobiet w średnim wieku
 • 1 kobiety w starszym wieku
 • 2 młodych mężczyzn
 • 1 mężczyzny w średnim wieku

Są to osoby w wieku od 24 do 82 roku życia.

Dobre wiadomości dla mieszkańców województwa łódzkiego. Kolejnych 60 osób wyzdrowiało.

Sytuacja epidemiczna w województwie łódzkim:

 • Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem w województwie łódzkim: 5547
 • Liczba osób aktualnie zakażonych: 624
 • Liczba osób hospitalizowanych z podejrzeniem: 22
 • Liczba osób objętych kwarantanną: 1644
 • Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym: 206
 • Liczba osób, które wyzdrowiały: 4680
 • Liczba osób, które zmarły: 243

Liczba testów wykonanych przez laboratoria w województwie łódzkim w poprzedniej dobie: 1138

 Liczba osób z potwierdzonym badaniami laboratoryjnymi zakażeniem koronawirusem w województwie łódzkim to – 5547.

Zmarłe osoby to:

- 76-letni mężczyzna. Był hospitalizowany w szpitalu w Zgierzu i posiadał schorzenia współistniejące. Pacjent pochodził z powiatu kutnowskiego.
- 89-letni mężczyzna. Był hospitalizowany w szpitalu w Zgierzu i posiadał schorzenia współistniejące. Pacjent pochodził z powiatu kutnowskiego.

Więcej o:
koronawirus radomsko koronawirus koronawirus województwo łódzkie

Załączniki

Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE