Konwent Powiatów obradował

Konwent Powiatów obradował Fot. Starostwo Powiatowe w Radomsku

W zwołanych na piątek (15 marca) obradach konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego uczestniczył Jakub Jędrzejczak, Wicestarosta Powiatu Radomszczańskiego.

Narada przedstawicieli władz powiatów z Województwa Łódzkiego odbywała się w Opocznie. Głównymi tematami obrad były problemy związane ze skutkami wprowadzania reformy edukacyjnej, a głównie z brakiem finansowania zwiększonych zadań oświatowych przy naborze podwójnych klas pierwszych do szkół średnich. Mówiono także o rozporządzeniu MEN w sprawie organizacji szkół publicznych – ilości dzieci niepełnosprawnych w oddziałach szkolnych oraz o konieczności organizowania całodobowego dyżuru pracowników Wydziału Zarządzania Kryzysowego.

Efektem spotkania było również podjęcie przez Konwent Powiatów Województwa Łódzkiego stanowiska w sprawie przyspieszenia prac związanych ze zmianą przepisów ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy w zakresie dotyczącym „stwierdzania zgonu i jego przyczyny”.

Po obradach w Zakładach Usług Taborowych „Remtrak” w Idzikowicach rozmawiano o szkolnictwie zawodowym i powiązaniu kształcenia z lokalnym rynkiem pracy oraz zapoznano się z bieżącym funkcjonowaniem firmy.

Info: Starostwo Powiatowe w Radomsku

Więcej o:
konwent powiatów łódź opoczno radomsko
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE