Radomsko, Łódzkie 30.9o Wtorek, 25 Czerwca 2019
ważne informacje
  • 19:06 Na ulicach Miłej i Krzywoustego nowa organizacja ruchu czytaj dalej
  • 12:06 Wakacje w mieście. Wydarzenia i imprezy dla dzieci czytaj dalej

Konwent Powiatów obradował

Powiat
Tomasz Kolmasiak

W zwołanych na piątek (15 marca) obradach konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego uczestniczył Jakub Jędrzejczak, Wicestarosta Powiatu Radomszczańskiego.

Narada przedstawicieli władz powiatów z Województwa Łódzkiego odbywała się w Opocznie. Głównymi tematami obrad były problemy związane ze skutkami wprowadzania reformy edukacyjnej, a głównie z brakiem finansowania zwiększonych zadań oświatowych przy naborze podwójnych klas pierwszych do szkół średnich. Mówiono także o rozporządzeniu MEN w sprawie organizacji szkół publicznych – ilości dzieci niepełnosprawnych w oddziałach szkolnych oraz o konieczności organizowania całodobowego dyżuru pracowników Wydziału Zarządzania Kryzysowego.

Efektem spotkania było również podjęcie przez Konwent Powiatów Województwa Łódzkiego stanowiska w sprawie przyspieszenia prac związanych ze zmianą przepisów ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy w zakresie dotyczącym „stwierdzania zgonu i jego przyczyny”.

Po obradach w Zakładach Usług Taborowych „Remtrak” w Idzikowicach rozmawiano o szkolnictwie zawodowym i powiązaniu kształcenia z lokalnym rynkiem pracy oraz zapoznano się z bieżącym funkcjonowaniem firmy.

Info: Starostwo Powiatowe w Radomsku

komentarze