Konsultacje „Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2031”.

Konsultacje „Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2031”.

Prezydent Miasta Radomska ogłosił konsultacje społeczne dotyczące projektu „Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2031”.

Przedmiotem konsultacji jest projekt dokumentu: „Miejska Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2031”.

Konsultacje skierowane do pełnoletnich mieszkańców terytorium objętego granicami administracyjnymi Miasta Radomska i mają na celu zebranie opinii i uwag mieszkańców Miasta Radomska dotyczących projektu dokumentu „Miejska Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2031”. Do pobrania poniżej.

Konsultacje społeczne w sprawie projektu dokumentu odbywać się będą w okresie od dnia 9 stycznia 2021r. do dnia 25 stycznia 2021r. Projekt dokumentu „Miejska Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2031” oraz formularz do konsultacji został zamieszczony w formie elektronicznej w dniu 8 stycznia 2021r., na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska www.radomsko.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznych www.bip.radomsko.pl w zakładce „konsultacje społeczne”.

Wypełnione formularze konsultacji można składać od dnia 9 stycznia 2021r. do dnia 25 stycznia 2021r. w UM Radomsku lub drogą elektroniczną um@radomsko.pl

Więcej o:
konsultacje społeczne strategia problemów radomsko konsultacje społeczne radomsko

Załączniki

projekt_miejska_strategia_rozwiazywania_problemow_spolecznych_na_lata_2021.pdf

Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE