Konkurs plastyczny: Kolejowe EKO-Łódzkie

Konkurs plastyczny: Kolejowe EKO-Łódzkie

Jeszcze do 15 listopada można przesyłać swoje prace na Wojewódzki Konkurs Plastyczny pn.: „Kolejowe EKO-Łódzkie”. Konkurs organizuje Marszałek Województwa Łódzkiego - Grzegorz Schreiber.

Cele konkursu

- promocja kolei jako ekologicznego środka transportu
- uchwycenie piękna kolei i otaczającego krajobrazu, przyrody oraz infrastruktury kolejowej
- utrwalanie znaczenia kolei jako jednego z podstawowych środków zrównoważonego transportu
- poszerzanie wiedzy na temat elektrycznych i hybrydowych pojazdów kolejowych Województwa Łódzkiego oraz ekologii wśród młodzieży szkolnej
- promowanie kolei jako atrakcyjny i przyjazny środowisku środek transportu
- rozwijanie wrażliwości artystycznej wśród uczniów szkół podstawowych ponadpodstawowych i dzieci Uchodźców z Ukrainy

Uczestnicy konkursu

Uczniowie szkół podstawowych z terenu województwa łódzkiego oraz dzieci Uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie województwa łódzkiego, reprezentowani i zgłoszeni do udziału w Konkursie przez rodziców/prawnych opiekunów lub nauczycieli, którzy przesłali Pracę Konkursową w jednej z trzech kategorii wiekowych:

I kategoria wiekowa 6-10 lat lub klasy I-IV szkoły podstawowej,
II kategoria wiekowa 11-15 lat lub klasy V-VIII szkoły podstawowej,
III kategoria wiekowa 16-17 lat lub klasa I – II szkoły ponadpodstawowej;

Warunki udziału w konkursie

Praca plastyczna powinna być wykonana techniką dowolną (płaską) w formacie A4 lub A3 z uwzględnieniem, tematyki kolejowej przedstawiającej ekologiczny - elektryczny lub hybrydowy tabor Województwa Łódzkiego (Łódzka Kolej Aglomeracyjna sp. z o. o. i POLREGIO S.A.).

Wykonaną podpisaną pracę plastyczną wraz ze zgłoszeniem należy wysłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Departament Infrastruktury, Aleja Piłsudskiego 12 90-051 Łódź lub dostarczyć pod ww. adres pokój 1304 (XIII piętro).

Zgłoszenia prac konkursowych należy dokonać poprzez wypełnienie Formularza zgłoszeniowego oraz dostarczenie wraz z Pracą Konkursową. Prace konkursowe należy przesłać do dnia 15 listopada 2022 r. do godziny 12.00.

Dla zwycięzców Konkursu w każdej kategorii wiekowej przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe o wartości:

I miejsce - 300,00 zł

II miejsce - 200,00 zł

III miejsce - 100,00 zł

5 wyróżnień – 50 zł (za każde wyróżnienie).

Nagrody zostaną ufundowane przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną.

Więcej o:
konkurs ekołódzki
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE