Konkurs Fotograficzny "Pierścienie Fotografii"

Klub Miłośników Fotografii zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym "Pierścienie Fotografii"TRIADA czyli Stadion- Świątynia-Teatr. Konkurs adresowany jest do osób w wieku... ››

Klub Miłośników Fotografii zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym "Pierścienie Fotografii"

TRIADA czyli Stadion- Świątynia-Teatr.

 

 

 

 

 

 

Konkurs adresowany jest do osób w wieku od 5 do 18 lat, jak i seniorów 50+.


Regulamin konkursu

 

1.Każdy uczestnik może przesłać jedno zdjęcie wykonane dowolną techniką. Dopuszczalny format dla zdjęć czarno-białych i kolorowych: od 15x21 cm.

2.Prace oceniane będą w czterech kategoriach:

- Stadion;

- Świątynia;

- Teatr;

Czwarta kategoria: Pozostałe.

3.Organizator zastrzega sobie prawo do rozpowszechniania prac na potrzeby konkursu oraz prezentacji wystawy.

4.Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.

5.Nadesłane na konkurs zdjęcie powinno być czytelnie podpisane na odwrocie i zwierać informacje:

- imię i nazwisko autora;

- adres zamieszkania autora(nr telefonu i adres e-mail);

- wiek autora;

- tytuł zdjęcia;

- miejsce i okoliczności wykonania zdjęcia.

6.Prace w kopercie (z adresem nadawcy) z dopiskiem: Pierścienie Fotografii"- konkurs fotograficzny" należy nadsyłać do 30.09.2010 (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Stowarzyszenie Parafiada im. Jana Pawła II

ul. Narutowicza 3, 97-500 Radomsko

lub

dostarczyć osobiście pod wskazany adres.


Organizatorzy powołają Jury, które dokona oceny zdjęć, podziału nagród oraz wyboru zdjęć na wystawę.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 31.10.2010.

Wyniki Jury w formie informacji ogłoszone zostaną na stronie:

www.parafiada.pl i na portalu SPSK, Fundacji Inicjatyw Kulturalnych, blogu Uniwersytetu Dzieci i Uniwersytetu III Wieku jak również uczelni AHE w Łodzi.

Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o werdykie Komisji oceniającej drogą pocztową.


 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE.


Więcej o:
konkurs fotografia klub utw nagrody
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE