Koniec dopłat miasta za wodę i ścieki!

Koniec dopłat miasta za wodę i ścieki! Fot. pixabay.com

Przez rok miasto dopłacało do nowej taryfy za wodę i ścieki, jaką wprowadziło Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w 2018 roku. 30 czerwca roku bieżącego okres dopłat się kończy. Mieszkańcy Radomska od 1 lipca muszą liczyć się z wyższymi rachunkami.

Zgodnie z podjętą w czerwcu 2018 roku uchwałą Rady Miejskiej, miasto do 30 czerwca 2019 roku dopłacało do nowej taryfy za wodę i ścieki. Dopłaty wynosiły 21 groszy za wodę i 74 grosze za ścieki za metr sześcienny. Podwyżka na rok 2018/2019 wynosiła z 2,85 zł do 3,29 zł za wodę, a za ścieki wzrost z 4,46 zł na 6,07 zł. Na kolejne dwa lata ceny jeszcze wzrosną do 3,38 zł i 6,09 zł.

Nowe taryfy zaproponowane przez PGK zostały zatwierdzone przez Wody Polskie i obowiązują przez 36 miesięcy, od 12 czerwca 2018r. do 11 czerwca 2021r. Spółka we wrześniu 2018 roku w specjalnym oświadczeniu tak tłumaczyła wzrost cen:

Stawki opłat za wodę i ścieki zatwierdzane są przez nowo powołany organ administracji państwowej – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. W wyniku tych zmian wszystkie zakłady wodociągowe w kraju zmuszone zostały do przygotowania nowych wniosków taryfowych z pełną analizą merytoryczno-kosztową w perspektywie 3 lat. Spółka była zobowiązana we wniosku uwzględnić m.in. wzrost kosztów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, wynikający z budowy i eksploatacji sieci wod-kan., koszty amortyzacji, podatki, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz nowy składnik, jakim jest opłata stała za usługi wodne uiszczana do Wód Polskich. Zarząd PGK Sp. z o.o. rozumie rozgoryczenie mieszkańców z powodu podwyżek cen, ale przypomina, iż w nowej taryfie musiały zostać uwzględnione wszystkie koszty związane z budową i eksploatacją sieci wod-kan., a także wzrostem cen materiałów i usług (energia, paliwa) niezbędnych do zapewnienia prawidłowej działalności w zakresie zaopatrzenia w wodę mieszkańców i odprowadzania ścieków.

Budżet miasta przez pół roku dopłata do wody i ścieków kosztowała 740 tysięcy złotych.

Więcej o:
podwyżki cen za wodę i ścieki radomsko pgk radomsko opłaty za wodę i ścieki radomsko
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE