Kolejne unijne miliony dla szpitala w Radomsku. Na co zostanie przeznaczone dofinansowanie?

Kolejne unijne miliony dla szpitala w Radomsku. Na co zostanie przeznaczone dofinansowanie? Fot. Szpital Powiatowy w Radomsku

Kolejne środki unijne wpłyną do Szpitala Powiatowego w Radomsku. Wniosek złożony przez placówkę zajął 1 miejsce na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach finansowanego ze środków UE Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Przyznane dofinansowanie to kwota blisko 5 mln złotych.

Pozyskane środki finansowe w ramach projektu pn: „Doposażenie Szpitala Powiatowego w Radomsku w sprzęt, aparaturę medyczną oraz infrastrukturę informatyczną w celu sprawnego funkcjonowania w kontekście pandemii COVID-19” zostaną przeznaczone na: zakup nowoczesnego cyfrowego aparatu RTG i USG dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Obrazowej, zakup nowego aparatu USG przeznaczonego dla Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego, zakup sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem, wyrobów medycznych jednorazowego użytku oraz środków ochrony indywidualnej, szkolenie personelu obsługującego infrastrukturę wytworzoną w ramach projektu.

Całkowita wartość projektu: 5 760 735,27 zł. Wartość przyznanego dofinansowania z UE: 4 885 991,27 zł.

Fundusze w ramach projektu zostały przeznaczone na dofinansowanie oddziałów zakaźnych i innych jednostek organizacyjnych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych dedykowanych chorobom zakaźnym oraz pracowni diagnostycznych współpracujących z nimi.

- Głównym założeniem REACT-EU jest wzmocnienie odporności systemu ochrony zdrowia oraz wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obliczu pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych. Ministerstwo, poprzez realizację nowych projektów infrastrukturalnych, ma na celu przygotowanie gospodarki do jej ekologicznej i cyfrowej odbudowy – czytamy w komunikacie radomszczańskiego szpitala.

Więcej o:
radomsko szpital radomsko dofinansowanie dotacja sprzęt medyczny projekt
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE