Kolejne podejście do przywrócenia pediatrii w Radomsku

Kolejne podejście do przywrócenia pediatrii w Radomsku

Dyrekcja Szpitala Powiatowego w Radomsku podejmuje wciąż starania, by przywrócić pracę oddziału pediatrycznego. Ogłosiła kolejny nabór na stanowisko Kierownika Oddziału Dziecięcego z Izbą Przyjęć oraz pięciu lekarzy pediatrów do pracy na tym oddziale.

- Przypominamy, że powodem zawieszenia działalności oddziału dziecięcego, tak bardzo ważnego dla najmłodszych mieszkańców naszego powiatu i ich rodziców, są okoliczności niezależne od szpitala, czyli brak kadry lekarskiej, a zwłaszcza osoby kierującej oddziałem. Bez kadry taki oddział po prostu nie może funkcjonować. Dlatego zwracamy się do lekarzy, którzy mogliby ubiegać się o pracę stanowisku szefa oddziału pediatrii o rozważenie tej możliwości – czytamy w komunikacie zamieszczonym przez Starostwo Powiatowe w Radomsku.

Wymagane kwalifikacje kandydata (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami. (Dz. U. Nr 151, poz. 896): tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie pediatrii, prawo wykonywania zawodu w Rzeczypospolitej Polskiej, co najmniej ośmioletni staż pracy w zawodzie.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów w ciągu 14 dni od ukazania się ogłoszenia na adres: Szpital Powiatowy w Radomsku, 97-500 Radomsko, ul. Jagiellońska 36.

Więcej o:
radomsko szpital radomsko pediatria radomsko oddział dziecięcy radomsko konkurs
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE