Radomsko, Łódzkie 7.3o Sobota, 21 Września 2019

Kandydaci na burmistrza Przedborza

Powiat
Beata Januszewska

W niedzielę, 30 czerwca odbędą się wybory na burmistrza Przedborza. Kandydatów startujących w wyborach jest sześciu.

Kandydaci to:
1. Katarzyna Barabasz (KWW Katarzyny Barabasz),
2. Robert Dzierzgwa (KWW Nowoczesny i Sprawny Samorząd),
3. Wiesława Janosik (KWW Wiesławy Janik),
4. Renata Koska (KWW dla Przedborza),
5. Albert Mazurkiewicz (KWW Przyjazny Przedbórz),
6. Artur Zasobniak (KWW Nasza mała ojczyzna).

Poprzedni burmistrz Przedborza, Miłosz Naczyński stracił mandat, ponieważ został skazany prawomocnym wyrokiem za podżeganie do pisania obraźliwych SMS-ów. Od 30 kwietnia pełniącą obowiązki burmistrza jest Renata Koska.
 
Zmieniono siedzibę Obwodowej Komisji Wyborczej nr IV, do tej pory miał miejsce w budynku po byłej Szkole Podstawowej w Nosalewicach, który jest własnością Beata i Miłosza Naczyńskich. Siedzibę komisji przeniesiono do Ochotniczej Straży Pożarnej w Zuzowach.

Wybory nowego burmistrza odbędą się w niedzielę 30 czerwca.

komentarze