Jest projekt porozumienia z GDDKiA w sprawie przebudowy ul. Brzeźnickiej w Radomsku

Jest projekt porozumienia z GDDKiA w sprawie przebudowy ul. Brzeźnickiej w Radomsku Fot. Google Street View

W Radomsku dojdzie do zmiany kategorii dróg na terenie miasta. Część miejskich dróg stanie się drogami krajowymi. Z kolei droga krajowa nr 42, czyli ulica Brzeźnicka stanie się drogą miejską. Zanim to nastąpi, droga ta zostanie przebudowana. Inwestycję, we współpracy z Miastem zrealizuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Jest już projekt porozumienia w tej sprawie.

Zgodę na zawarcie porozumienia z GDDKiA wyrazili podczas środowego (22 czerwca 2022 r.) posiedzenia radni z Komisji Gospodarki Komunalnej. Ostateczną decyzję podejmą radni na piątkowej (24 czerwca) sesji Rady Miejskiej.

Na podstawie planowanego do zawarcia porozumienia, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi we współpracy z Gminą Miasta Radomska, wykona przebudowę ul. Brzeźnickiej na odcinku od ul. Łódzkiej do obwodnicy miejskiej tj. do Ronda Polskich Lotników Września 1939 r. Po wykonaniu przebudowy ul. Brzeźnickiej, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi przejmie i zaliczy do dróg krajowych drogi gminne zlokalizowane na terenie miasta Radomska:

- ul. Łódzką (od ul. Brzeźnickiej do ul. Unii Europejskiej).

- ul. Unii Europejskiej na odcinku od ul. Łódzkiej do obwodnicy miejskiej tj. do Ronda Honorowych Dawców krwi.

- Obwodnicę miejską (od ul. Unii Europejskiej tj. od Ronda Honorowych Dawców Krwi do ul. Brzeźnickiej tj. do Ronda Polskich Lotników Września 1939 r.).

Jednocześnie, po zrealizowaniu przebudowy, ul. Brzeźnicka - droga krajowa nr 42 - na odcinku od ul. Łódzkiej do obwodnicy miejskiej tj. do Ronda Polskich Lotników Września 1939 r., będzie zaliczona do kategorii dróg gminnych, czyli stanie się drogą miejską w zarządzie Prezydenta Miasta Radomska.

- W ramach planowanego do zawarcia porozumienia Gmina Miasta Radomska współfinansuje przebudowę ul. Brzeźnickiej w zakresie budowy kanalizacji deszczowej poza pasem drogowym drogi krajowej oraz w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w pasie drogowym drogi krajowej. Koniecznym warunkiem rozpoczęcia planowania realizacji w/w inwestycji jest zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Radomska, a Skarbem Państwa - Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi. Planowana zmiana przebiegu drogi krajowej i dróg gminnych (miejskich), spowoduje skierowanie ruchu tranzytowego poza tereny zabudowane. Jednocześnie przebudowany odcinek ul. Brzeźnickiej, przejęty przez Prezydenta Miasta Radomska, stanie się drogą miejską o ruchu lokalnym, znacznie mniejszym niż obecnie, co poprawi bezpieczeństwo mieszkańców i użytkowników drogi – czytamy w projekcie porozumienia.

Zakres planowanych do wykonania robót budowlanych, w ramach przebudowy ul. Brzeźnickiej obejmuje:

- wymianę konstrukcji jezdni

- budowę ścieżki pieszo - rowerowej o szerokości 3,5 m (strona prawa)

- budowę chodnika o szerokości 2,0 m (strona lewa), budowę kanału deszczowego w ciągu drogi krajowej nr 42

- budowę kanalizacji deszczowej poza pasem drogi krajowej nr 42 na długości około 450 m

- budowę kanału sanitarnego, zlokalizowanego w pasie drogi krajowej nr 42

- budowę oświetlenia wraz z budową oświetlenia dedykowanego na przejściach dla pieszych

- budowę kanału technologicznego

- przebudowę wodociągu

- przebudowę kolizji z branżą energetyczną i teletechniczną

- odtworzenie zjazdów

- wykonanie zmian uzupełnień w organizacji ruchu.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na realizację inwestycji zamierza przeznaczyć ponad 54 mln zł.

W tekście porozumienia został wskazany termin realizacji zadania. Są to lata 2026-2027.

- Myślę, że ta inwestycja zostanie zrealizowana szybciej, niż w terminie określonym w porozumieniu – mówi Jarosław Ferenc, prezydent Radomska.

Więcej o:
radomsko gddkia ulica brzeźnicka remont ulicy brzeźnickiej porozumienie
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE