Jakie powinno być kształcenie dla rynku pracy? O tym właśnie dyskutują w „Kinie za Rogiem

Jakie powinno być kształcenie dla rynku pracy? O tym właśnie dyskutują w „Kinie za Rogiem Fot. PUP w Radomsku

W środę, 5 października w Kinie za Rogiem mieszczącym się w Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku zorganizowano spotkanie pn. „Kształcenie dla rynku pracy”, w którym udział biorą dyrektorzy szkół i doradcy zawodowi z terenu powiatu radomszczańskiego.

Spotkanie organizowane jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku w partnerstwie z Regionalną Izbą Przemysłowo - Handlową w Radomsku i Cechem Rzemieślników i Przedsiębiorców w Radomsku. Celem spotkania jest wypracowanie zasad możliwej współpracy pomiędzy PUP, przedsiębiorcami i szkołami w zakresie dostosowywania wymagań edukacyjnych do zmieniającego się rynku pracy.

W spotkaniu poruszano kilka tematów. Radomszczański rynek pracy - o tym mówiła Renata Koska – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku. „Młodzi na rynku pracy” - Elżbieta Klekowska - Kierownik Działu Kadr i Płac Fameg Radomsko. „Edukacja dla radomszczańskiego rynku pracy. Konkluzje i rekomendacje Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Radomsku” - Anna Bartkiewicz – Dyrektor Biura Regionalnej Izby Przemysłowo – Handlowej w Radomsku. „W jakim kierunku zmierza rzemiosło” - Edyta Depta - Dyrektor Biura Cechu Rzemieślników. „Kompetencje przyszłości” - Beata Stachura - Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP w Radomsku. Zaplanowano też dyskusję nt. możliwości współpracy szkół z pracodawcami.

Więcej o:
konferencja zsdioś pup pup w radomsku
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE