Jaki był stan bezpieczeństwa na terenie powiatu radomszczańskiego w 2019 roku?

Jaki był stan bezpieczeństwa na terenie powiatu radomszczańskiego w 2019 roku?

Radni Rady Powiatu Radomszczańskiego przyjęli sprawozdanie dotyczące stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu radomszczańskiego za 2019 rok, opracowane przez Komendę Powiatową Policji w Radomsku.

Jak wynika z raportu, w 2019 roku policjanci KPP Radomsko przeprowadzili na terenie powiatu radomszczańskiego łącznie 18 tys. 583 interwencji.

W trakcie wykonywania czynności służbowych policjanci umieścili w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia - ogółem 736 osób. 348 osób to osoby zatrzymane ze względu na uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, w 185 przypadkach to tzw. zatrzymanie prewencyjne (np. agresja w stosunku do domowników, awanturowanie się).

Funkcjonariusze realizują również zatrzymania na polecenia innych organów, w tym na polecenie sądu lub prokuratury - łącznie dokonali 105 zatrzymań. Doprowadzono również 24 osób do wytrzeźwienia (mężczyźni - 24 kobiety - 0).

W 2019 roku zostało sporządzonych 125 formularzy „Niebieska Karta”. W 65 przypadkach karty założone zostały na terenach miejskich a w 60 na terenach wiejskich. W związku z tym odnotowano - 144 osoby jako ofiary przemocy w rodzinie w tym 111 kobiet, 22 mężczyzn oraz 11 - osób małoletnich. Podczas realizacji czynności związanych z przemocą w rodzinie ujawniono 127 sprawców przemocy w rodzinie z czego 118 mężczyzn, 8 kobiet, 1 małoletniego.

Jak podkreślają policjanci, bardzo często podłożem nieporozumień oraz wszelkich przejawów przemocy jest nadużywanie alkoholu przez członków rodzin. Ujawniono 105 sprawców, którzy znajdowali się pod wpływem alkoholu. W 93 przypadkach przemocy w rodzinie udzielono osobom różnego rodzaju pomocy.

W 2019 roku policjanci ujawnili łącznie 64 czyny karalne popełnione przez 54 nieletnich, z czego 39 to przestępstwa popełnione przez 24 nieletnich, a 25 to wykroczenia popełnione przez 30 nieletnich. 35 czynów to przestępstwa kryminalne popełnione przez 21 nieletnich.

Policjanci w ramach służby prowadzili szereg zajęć edukacyjnych oraz interwencyjno - motywacyjnych z młodzieżą, na których poruszane były m.in. zagadnienia dotyczące przemocy psychicznej, fizycznej, cyberprzemocy oraz zażywania alkoholu i substancji psychoaktywnych. Prowadzili równie ż szereg działań w zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji. Łącznie ujawniono 118 przypadków demoralizacji nieletnich, z czego 28 dotyczyło nieletnich przebywających na ucieczkach z placówek opiekuńczo - wychowawczych i domów rodzinnych. Funkcjonariusze ujawnili 21 nieletnich spożywających alkohol.

W trakcie pełnionych służb na terenie powiatu radomszczańskiego funkcjonariusze ujawnili wykroczenia w ilości - ogółem – 12 tys. 202. Ponadto policjanci w 2019 roku wylegitymowali 55 tys. 70 osób, nałożyli 6 tys. 369 mandatów karnych. Sporządzono również 627 wnioski o ukaranie do sądu.

Policjanci na terenie działania KPP Radomsko przeprowadzili 1657 postępowań w sprawach o wykroczenia.

W 2019 roku odnotowano 2205 zdarzeń drogowych (w tym 131 wypadków), w wyniku których zginęło 19 osób, a 201 osób zostało rannych. W stosunku do tego samego okresu roku poprzedniego nastąpił znaczny spadek ilości wypadków o 38,7 proc., spadek ilości zabitych o 17,3 proc., spadek ilości rannych o 23,8 proc. i znaczny wzrost ilości kolizji - o 159 proc.

Znaczący wzrost kolizji nastąpił w szczególności na drodze krajowej nr 1 (z 230 na 886 zdarzeń ), gdzie trwa aktualnie budowa autostrady A1. Jeśli natomiast chodzi o znaczący spadek ilości wypadków, to nastąpił on na terenie całego powiatu radomszczańskiego.

W roku 2019 spadła ogólna ilość ofiar - o 23,3 proc. (w latach 2017/2018 o 2,0 proc.), w tym ilość zabitych - o 17,3 proc.

W ramach bieżącej analizy miejsc najbardziej zagrożonych oraz miejsc występowania zdarzeń i sytuacji potencjalnie niebezpiecznych policjanci korzystali w szerokim zakresie z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, na bieżąco wyznaczając patrolom zadania do służby w celu zapobiegania sytuacjom stwarzającym zwiększenie zagrożenia.

Jak wynika z analizy sporządzonych kart weryfikacji zagrożenia, najwięcej naniesionych zagrożeń, to zagrożenia związane ze spożywaniem alkoholu w miejscach niedozwolonych - ogółem - 205 zgłoszeń. Liczne naniesienia dotyczą również niewłaściwej infrastruktury drogowej - ogółem - 94 zgłoszenia.

Więcej o:
radomsko powiat radomszczański policja stan bezpieczeństwa analiza raport policja
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE