Jak Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku wspiera ideę kształcenia ustawicznego?

Film powstał na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku.

- Rok 2023 i pierwsze 4 miesiące roku 2024 będą dedykowane w Unii Europejskiej promowaniu uczenia się przez całe życie. Jest to projekt pod hasłem Europejski Rok Umiejętności.Celem głównym tego projektu jest propagowanie podejścia sprzyjającego podnoszeniu kwalifikacji, podczas transformacji cyfrowej i gospodarczej, tak by nikt nie pozostał w tyle. Każdy z nas, w pewnym momencie swojego życia, stoi przez wyborem edukacyjnym. Takie decyzje do niedawna dotyczyły przede wszystkim ludzi bardzo młodych. W ostatnich latach jednak, w szybko zmieniającej się rzeczywistości społeczno– gospodarczej, coraz częściej stają się udziałem wszystkich dorosłych.Życie we współczesnym społeczeństwie, pełnym dynamicznych przemian, wymaga stałego aktualizowania wiedzy i informacji. Szybkie tempo życia, zmiany w systemach kształcenia i na rynku pracy, a także różne modele życia i style pracy,wpływają na konieczność stałego przystosowywania się jednostki do zmianzachodzących w środowisku - Renata Koska, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku.

- Aby nadążyć za tempem nieustannych przemian na rynku pracy, które się dokonują, konieczne jest stałe, bieżące aktualizowanie wiedzy, doskonaleniekompetencji już posiadanych, ale oczywiście nabywanie nowych umiejętności zawodowych i społecznych.Szybki postęp, czyli dzisiejszy postęp technologiczny związany np. z cyfryzacją, z globalizacją, powoduje, że niektóre zawody będą znikały, a będą powstawały nowe. I dlatego edukacja ustawiczna jest wyzwaniem do tego żeby cały czas uczyć się każdego dnia przez całe życie. Edukacja ustawiczna jest sposobem na to, aby dostosować się do istniejących czy nadchodzących zmian na rynku pracy – Dorota Krajewska – Trajdos, Prezes Regionalnej Izby Przemysłowo – Handlowej w Radomsku.

- Jednym z zadań statutowych Cechu jest nadzór nad przebiegiem procesu kształcenia - kształcenia dualnego, czyli kształcenia na linii szkoła – uczeń - pracodawca. Bardzo ważne jest dla nas, aby jak największa liczba młodzieży podjęła naukę jako pracownik młodociany. Staramy się nauczyć młodzież jak połączyć wiedzę, zainteresowania i własne predyspozycje. Zawodów rzemieślniczych mamy w sumie 134, w związku z tym jest w czym wybierać i zapewne każdy, kto zdecyduje się wybrać szkołę branżową, na pewno znajdzie coś dla siebie. Podczas spotkań z młodzieżą podkreślamy, że uczniom szkoły branżowej należy się ogromny szacunek, ponieważ to oni nie tylko się uczą, ale jednocześnie pracują i otrzymują za to wynagrodzenie. Z rynku pracy odchodzi coraz większa liczba osób o odpowiednich umiejętnościach, brakuje ludzi, którzy będą ten rynek ponownie zasilać. Coraz więcej firm szuka wykwalifikowanych pracowników, będących fachowcami w swojej dziedzinie. To w zakładach pracy młodzież zdobywa doświadczenie, szacunek do wykonywanej pracy, uczy się przedsiębiorczości i odpowiedzialności za powierzone zadania. To tutaj przechodzą z roli ucznia-praktykanta do roli pracownika - specjalisty. Dlatego my dorośli – rodzice, nauczyciele, musimy pomóc młodym ludziom przygotować swój własny biznes plan na życie. Nie kierujmy młodzieży do liceum czy do technikum, ale sprawmy, aby słowa „uczyłem się u mistrza” nabrały nowego wymiaru.Cieszymy się, że uczniowie coraz częściej są świadomi swoich wyborów, zastanawiają się jakie korzyści w przyszłości przyniesie zdobyty zawód. Jak co roku największym zainteresowaniem cieszy się wybór zawodu fryzjer, stolarz, mechanik czy elektromechanik pojazdów samochodowych. Natomiast w tym roku znaleźli się także uczniowie, którzy wybrali zawód blacharz i lakiernik samochodowy, a także hydraulik i cieszący się coraz większą popularnością zawód dekarz – Edyta Depta, Dyrektor Biura, Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Radomsku.

Gdzie szukać informacji o tym, jakie umiejętności są obecnie szczególnie przydatne na rynku pracy i jakie trendy przewidywane są na kolejne lata? Jednym z takich narzędzi, które monitoruje zapotrzebowanie na zawody, może być Barometr zawodów.

- Jednym z narzędzi, które bada zapotrzebowanie na zawody jest barometr zawodów. Barometr zawodów jest to badanie corocznie przeprowadzane przez publiczne służby zatrudnienia i bada zapotrzebowanie na zawody deficytowe i nadwyżkowe na terenie powiatów, województw i kraju w perspektywie na następny rok kalendarzowy.Co to są zawody deficytowe?Zawody deficytowe są to takie zawody, gdzie liczba miejsc pracy, czyli wolnych stanowisk pracy,jest dużo większa niż liczba kandydatów chętnych do pracy.Zawody nadwyżkowe są przeciwieństwem zawodów deficytowych. Tutaj niestety liczba kandydatów jest większa niżliczba oferowanych stanowisk pracy. Te badania są publikowane na stronach powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy i mogą być wykorzystywane dla różnych potrzeb. Każdy może sobie wykorzystać w celu dalszego szkolenia, w celu poszukiwania pracy w swoim konkretnym zawodzie na terenie całego kraju. Określają też podaż i popyt na zawody w perspektywie powiatu, województwa czy kraju. W przypadku urzędów pracy one najczęściej wykorzystywane są m.in. przy określaniu potrzeb szkoleniowych na następny rok kalendarzowy – Jadwiga Jaguszewska, Kierownik Referatu Pośrednictwa Pracy, Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku.

Szkolenia dla osób bezrobotnych

- Urząd Pracy wspiera ideę kształcenia ustawicznego osób dorosłych m.in. poprzez organizację szkoleń. Organizujemy szkolenia w formie indywidualnej, udzielamy bonów szkoleniowych, dofinansowujemy studia podyplomowe. Istnieje możliwość dofinansowania kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Szkolenie to pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych.O szkolenie wnioskuje osoba bezrobotna. Może wskazać we wniosku to szkolenie, które chciałaby odbyć. Podczas odbywania szkolenia osobie bezrobotnej przysługuje stypendium szkoleniowe w wysokości 120% zasiłku dla osób bezrobotnych.Szkolenia mogą się również odbywać w formie bonu szkoleniowego dla osób do 30 roku życia. Bon szkoleniowy polega dokładnie na tym samym co szkolenia indywidualne natomiast bon jest jakby gwarancją odbycia dowolnie wybranego szkolenia w dowolnym miejscu, przez osobę bezrobotną - Marta Michalczyk, Kierownik Referatu Instrumentów Rynku Pracy, Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku.

Trójstronne umowy szkoleniowe

- Szkolenia mogą być również organizowane w formie trójstronnych umów szkoleniowych. Tutaj podpisujemy umowę pomiędzy urzędem pracy, pracodawcą, który chciałby przeszkolić osoby bezrobotne i po szkoleniu zatrudnić te osoby, i trzecią stroną jest instytucja szkoleniowa– Marta Michalczyk, Kierownik Referatu Instrumentów Rynku Pracy, Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku.

- Aktywność urzędu pracy, przedstawienie tego, co są w stanie zaoferować i firmom, i ludziom poszukującym pracy spowodowała, że przystąpiliśmy do rozmów. Rozmowy były, jak się okazało owocne, bo do tej współpracy doszło. Dzięki szkoleniom, które przeprowadził Urząd Pracy zyskaliśmy nowych pracowników i to było dla nas bardzo ważne dlatego, że sytuacja na rynku kierowców nie jest łatwa. Szukaliśmy, a szkolenie kierowcy, dobrego zawodowego kierowcy z uprawnieniami do przewozu ludzi, do tego żeby jeździł po mieście naszymi autobusami, to jest dosyć kosztowna rzecz. Dlatego chętnie skorzystaliśmy z tej współpracy i jesteśmy zadowoleni zarówno z samej współpracy, jak też z jej efektów bo ci kierowcy dzisiaj już jeżdżą w naszej firmie i mam nadzieję, że oni też są zadowoleni z pracy, z tych warunków, które zastali już u nas – Sławomir Przybyłowicz, Prezes MPK w Radomsku.

- Przeglądałem stronę internetową Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku. Wyskoczyło ogłoszenie, że poszukują kierowców właśnie do MPK Radomsko. Zaciekawiło mnie to. Poszedłem do pani z okienka, spytałem się, o co tam chodzi. I zakwalifikowałem się. Myślę, że gdyby nie wsparcie Urzędu Pracy nie zostałbym kierowcą ponieważ są to dość spore koszty a szczerze mówiąc nie myślałem nad tym, żeby zostać, bo było to jakby nieosiągalne. Patrzyłem też na inne wsparcia z Urzędu Pracy ale postanowiłem, że zostanę kierowcą bo lubię jeździć, jest to fajna, ciekawa praca, można poznać ciekawych ludzi i robić to, co się lubi tak naprawdę – Adam Turczyn, kierowca w MPK w Radomsku.

- Byłam na kursie zorganizowanym przez Urząd Pracy i jestem bardzo zadowolona. W ogóle na początku się trochę bałam ale wydaje mi się, że to jest super naprawdę, i zawód i praca. Jakbym mogła to naprawdę zachęcam kobietki do wykonywania tego zawodu. Pomysł ze zmianą pracy u mnie to był spontan. Nie zastanawiałam się w ogóle. Poszłam po prostu bo dziewczyny z Urzędu mówiły, że taki kurs organizują i chciałam spróbować czegoś nowego. Trzeba próbować, uczyć się przez całe życie więc to takie jest bardzo spontaniczne, ale jestem bardzo zadowolona i nie żałuję, że byłam na tym kursie. Polecam i naprawdę warto się uczyć, i jakiekolwiek kursy jak będą, czy to z Urzędu Pracy, czy z jakiegoś innego, nawet w międzyczasie jak człowiek pracuje w MPK. Ja cały czas myślę o tym,żeby jeszcze jakieś kursy sobie zrobić na przykład – Agnieszka Kierasińska, kierowca w MPK w Radomsku.

Studia podyplomowe

- Urząd Pracy może również finansować koszty egzaminów i licencji,które są potrzebne do uzyskania dyplomów, zaświadczeń wykonywania konkretnego zawodu. Inną formą, którą może dofinansować Urząd Pracy w ramach kształcenia ustawicznego, są studia podyplomowe – Marta Michalczyk, kierownik Referatu Instrumentów Rynku Pracy, Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku.

- Korzystanie z takiej formy dokształcenia, ja wychodzę z takiego założenia, że w zmieniającej się rzeczywistości, chodzi tutaj o ciągle zmieniającą się technologię na przykład, musimy się ciągle doskonalić. Mimo tego, że mam 56 lat ciągle staram się rozwijać i stąd właśnie moje studia. Nagle był taki dylemat, skąd pozyskać fundusze. Znalazłem na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy, że takie dofinansowanie należy mi się. Zgłosiłem się i ta cała procedura nie była też jakoś bardzo skomplikowana ponieważ wszystko jest na stronie internetowej, wszystkie formularze i druki są wyszczególnione, jest szczegółowy opis, jak również w samym urzędzie powiatowym osoby, które się tym zajmują też świadczyły pomocą i pomagały, np. w wypełnieniu, mnie osobiście, dokumentów – Robert Kaczyński, skorzystał z dofinansowania na studia podyplomowe.

Staże

- Inną z form wspierania kształcenia ustawicznego jest organizacja staży. Staże to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania danej pracy ale już w miejscu pracy. Osoba bezrobotna, która odbywa staż nie jest w stosunku pracy z pracodawcą, nadal pozostaje osobą bezrobotną i w okresie odbywania stażu przysługuje jej stypendium - Marta Michalczyk, kierownik Referatu Instrumentów Rynku Pracy, Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku.

- Korzystamy ze współpracy z urzędem pracy w formie stażów dla przyszłych pracowników. Wydaje mi się, że jest to bardzo dobra i taka forma, która pozwala w czasie stażu przygotować przyszłych pracowników do pracy, nauczyć specyfiki zakładu, dokształcić – Jacek Strzelecki, Instalatorstwo Elektryczne Jacek Strzelecki
Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

- Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy. Jest on przeznaczony na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Jeżeli chodzi o dofinansowanie,mikroprzedsiębiorca może skorzystać ze 100% dofinansowania do kształcenia ustawicznego natomiast pozostali pracodawcy - 80% kosztów kształcenia - Marta Michalczyk, kierownik Referatu Instrumentów Rynku Pracy, Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku.

- Z Urzędem Pracy współpracujemy od dwóch lat i składamy zawsze wniosek o dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, z priorytetu głównie jeżeli chodzi o nowe technologie, procesy, nowe narzędzia. Jesteśmy tutaj, my jako Whirlpool w Radomsku, jednym z największych przedsiębiorstw. Zatrudniamy ponad 2000 osób dlatego bardzo nam zależy i stawiamy też na rozwój naszych pracowników. W tym roku, między innymi zbudowaliśmy najnowszą linię pod najnowszą zmywarkę Leonardo. Jeżeli chodzi o współpracę z Krajowym Funduszem Szkoleniowym, tak jak już wspomniałam, składamy wnioski od dwóch lat. Dzięki temu udało nam się już zrealizować 20 szkoleń. Szkolimy pracowników głównie z zakresu hydrauliki siłowej, oprogramowania Simens Simatic, diagnostyki Profinet a także programowania najnowszych robotów Fanuc i ABB. Jak działa nasza współpraca z Urzędem Pracy i Krajowym Funduszem Szkoleniowym? Polega to na tej zasadzie, że zawsze my tak naprawdę czekamy na ten pierwszy ruch z Urzędu Pracy, czyli to jest w okolicy marca, ten pierwszy kwartał roku, zawsze Urząd Pracy ogłasza właśnie taki nabór, kiedy możemy składać wnioski. Jest to bardzo krótki czas i tak naprawdę musimy to dopracować do najmniejszych szczegółów bo składając taki wniosek powinniśmy już mieć informacje z jaką firmą będziemy współpracować, kto nam to szkolenia będzie organizować, oczywiście z czego, ile pracowników. Oczywiście musimy też podać dlaczego nam zależy, żeby tych pracowników rozwijać ich wiedzę czyli tak jak wspomniałam, na potrzeby tych nowych technologii. To jest to, na co my stawiamy tutaj w Whirlpool najbardziej, żeby rozwijać te kompetencje tych pracowników. Właśnie dlatego też ta współpraca jest ważna dla nas ponieważ zależy nam na tym, żeby nasi pracownicy stale się rozwijali. To są szkolenia bardzo zaawansowane, takie których my tutaj wewnętrznie nie możemy zrobić dlatego musimy korzystać ze współpracy z innymi firmami, które mają wiedzę na ten temat i tym samym mogą się oczywiście tą wiedzą podzielić z naszymi pracownikami – Patrycja Paszkowska, HR Business Partner, Whirlpool Corporation.

Poradnictwo zawodowe

- Rolą doradcy zawodowego jest pomoc w określeniu ścieżki zawodowej osób, które szukają pracy poprzez dokonanie kompleksowego bilansu kompetencji, w porównaniu również z tym, co dzieje się na rynku, jakie wymagania mają pracodawcy, czego oczekują. Można ukierunkować osobę poszukująca pracy, aby uzupełniła swoje deficyty, zdobyła dodatkowe kwalifikacje czy to poprzez udział w szkoleniu, czy poprzez podjęcie nauki w szkole. Dzięki temu wejście na rynek pracy czy ewentualna zmiana pracy będzie bardziej skuteczna – Justyna Wieczorek, Doradca zawodowy, Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku

Więcej o:
radomsko pup radomsko urząd pracy radomsko
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE