Radomsko, Łódzkie 13.0o Sobota, 21 Września 2019

Inspekcja dróg w gminie Przedbórz

Powiat
Beata Januszewska

Kolejna droga pod lupą władz Powiatu Radomszczańskiego. Tym razem w poniedziałek, 4 marca Starosta Beata Pokora, członek zarządu Ewa Gajzler oraz pracownicy Wydziału Zarządzania Drogami w Starostwie Powiatowym w Radomsku sprawdzali pozimowy stan nawierzchni dróg powiatowych w gminie Przedbórz.

Szczególną uwagę skierowano na zniszczenia nawierzchni niektórych odcinków drogi z Przedborza w kierunku Piskorzeńca. W ostatnich latach cztery z odcinków tej drogi były modernizowane. Niestety, stan pozostałych jest zły.

W najbliższym czasie zapadnie decyzja co do zakresu remontów planowanych na tej drodze.

komentarze