Ile zewnętrznych środków pozyskał Powiat Radomszczański?

Ile zewnętrznych środków pozyskał Powiat Radomszczański? Fot. Starostwo Powiatowe w Radomsku

Radni z Komisji Rozwoju Rady Powiatu Radomszczańskiego, podczas poniedziałkowych (25 kwietnia) obrad zapoznali się danymi, dotyczącymi pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na zadania wykonywane przez Powiat.

Wśród pozyskanych kwot wymienić należy:

- 217 077,50 zł - dofinansowanie uzyskane od Zarządu Woj. Łódzkiego w ramach konkursu „Wysoka jakość edukacji, Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, umiejętności” Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Łódzkiego. Zadanie „Cyfrowa szkoła - rozwój edukacji cyfrowej w I LO w Radomsku" obejmuje wyposażenie pracowni w narzędzia niezbędne do realizacji programów nauczania: 19 zestawów komputerowych, 8 tabletów, drukarka laserowa, 3 monitory interaktywne, podnoszenie kompetencji nauczycieli poprzez zorganizowanie szkoleń.
Całkowita wartość projektu: 233 437,50 zł, wkład własny: 16 360 zł;

- 618 868 zł - dofinansowanie uzyskane od Zarządu Woj. Łódzkiego w ramach konkursu „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” RPO Woj. Łódzkiego. Zadanie „Szansa w rodzinie zastępczej II - kreatywni" w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku

Celem głównym projektu jest: poprawa dostępu do usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne realizowanych w powiecie radomszczańskim. Całkowita wartość projektu: 728 080 zł, wkład własny PCPR: 109 212 zł;

- 379 334 zł - dofinansowanie uzyskane od Zarządu Woj. Łódzkiego w ramach konkursu „Kształcenie zawodowe” RPO Woj. Łódzkiego. Zadanie „Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomsku wspiera uczniów” dotyczy: zorganizowania staży, szkoleń i kursów dla uczniów zwiększających szanse na rynku pracy, - podniesienia kompetencji nauczycieli zawodowych poprzez kursy, wyposażenia w sprzęt niezbędny do pracowni poligraficznych w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Całkowita wartość projektu: 424 962,50 zł, wkład własny w postaci niepieniężnej (udostępnianie sal lekcyjnych w ramach szkoleń).

- 361 464 zł - dofinansowanie uzyskane od Zarządu Woj. Łódzkiego w ramach konkursu „Kształcenie zawodowe” RPO Woj. Łódzkiego. Zadanie „Wsparcie uczniów i nauczycieli z ZSP nr 1 w Radomsku" dotyczy: zorganizowania staży, szkoleń i kursów dla uczniów, zwiększ. szanse na rynku pracy, podniesienia kompetencji nauczycieli zawodowych poprzez kursy, wyposażenia w sprzęt pracowni szkolnych. Całkowita wartość projektu: 402 894 zł, wkład własny w postaci niepieniężnej (udostępnianie sal lekcyjnych).

- 403 304 zł dofinansowanie uzyskane od Zarząd Woj. Łódzkiego w ramach konkursu „Kształcenie zawodowe” RPO Woj. Łódzkiego. Zadanie „Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku stawia na rozwój!” dotyczy: zorganizowania staży, szkoleń i kursów dla uczniów, zwiększ. ich szanse na rynku pracy, podniesienia kompetencji nauczycieli zawodowych poprzez kursy, wyposażenia w sprzęt pracowni szkolnych. Całkowita wartość projektu: 448 116 zł, wkład własny w postaci niepieniężnej (udostępnianie sal lekcyjnych). Umowa nie została jeszcze zawarta.

- 65 000 zł – dofinansowanie uzyskane od Sejmiku Woj. Łódzkiego w ramach programu „Infrastruktura sportowa Plus” na budowę ścianki wspinaczkowej w Powiatowej Hali Sportowej w Radomsku (kolejna nowa ścianka pozwoli na powiększenie zakresu świadczonych usług na rzecz młodzieży szkolnej w ramach lekcji wychowania fizycznego, ze ścianki wspinaczkowej będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy powiatu). Całkowita wartość projektu: 102 974 zł, wkład własny: 37 974 zł.

Złożone wnioski:

- do programu grantowego „Dostępny samorząd" ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wniosek złożony na kwotę 90 758 zł. Przedsięwzięcie „Dostępność w Starostwie Powiatowym w Radomsku" obejmować ma poprawę: dostępności architektonicznej: m. in. zakup i ułożenie ścieżek dojścia prowadzących i ostrzegawczych, nakładek antypoślizgowych na schody, krzesła ewakuacyjnego; pętli indukcyjnej przenośnej, zakup tablic tyflograficznych, oznakowanie pomieszczeń alfabetem Braille"a. (Nie ma jeszcze wyników)

- cztery wnioski do programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Przebudowa dróg powiatowych nr 3921E, 3926E, 3509E, 3903E, 3920E:

droga nr 3921E (Przedbórz - Grobla - Taras - Faliszew - granica powiatu), droga nr 3926E (na odcinku Kobiele Wielkie - Ujazdówek - Babczów - Biestrzyków - Rzejowice - Borki), droga nr 3509E (na odcinku Blok Dobryszyce - Okrajszów - Kietlin), droga nr 3903E (na odcinku Skrzypiec - Borowa - Piaski), droga nr 3920E (na odcinku Przedbórz - Kawęczyn - Sokola Góra - Trzebce - Perzyny - Kruszyna - Wielgomłyny). Przewidywana wartość inwestycji: 20 000 000 zł, kwota wnioskowanych środków: 19 000 000 zł, wkład własny w kwocie 1 000 000 zł.

Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 3952E, nr 3923E, nr 3934E, nr 3931E: droga nr 3952E (ul. Piłsudskiego w Radomsku na odcinku ul. Staffa - ul. Szarych Szeregów), droga nr 3923E (ul. Powstańców Wielkopolskich w m. Kobiele Wielkie), droga nr 3934E (m. Łowicz), droga nr 3931 (ul. Mickiewicza w m. Gorzędów na odcinku ul. Chopina - PKP). Przewidywana wartość inwestycji: 5 000 000 zł, kwota wnioskowanych środków: 4 250 000 zł, wkład własny: 750 000 zł.

Cyfryzacja baz danych geodezyjnych - egib. Zadanie obejmować będzie: opracowanie i utworzenie baz danych ewidencji gruntów i budynków (EGIB) oraz zasilenie tymi bazami istniejącego systemu do prowadzenia zbioru danych infrastruktury informacji przestrzennej. Dodatkowo przy tej usłudze zlecona zostanie odrębna usługa wykonania weryfikacji (kontroli) materiałów powstałych w wyniku wykonania ww. prac. Powyższe zadanie będzie przeprowadzone dla: gm. Gomunice - obręb Chrzanowice, Gertrudów, Kletnia, Kocierzowy, Kolonia Kletnia, Wąglin; Gm. Wielgomłyny - obręb Trzebce, Kruszyna, Wola Kuźniewska; Gm. Radomsko - obręb Bobry, Dąbrówka, Dziepółć, Grzebień, Jadwinówka, Kietlin, Kolonia Kietlin, Okrajszów, Płoszów, Strzałków, Szczepocice Prywatne, Szczepocice Rządowe; Gm. Kamieńsk - obręb Barczkowice, Danielów, Dąbrowa, Gałkowice Nowe, Gałkowice Stare, Gorzędów, Huta Poraj ska, Koźniewice, Ochocice, Podjezioro, Pytowice, Ruszczyn, Siódemka, Szpinalów, Włodzimierz. Dostarczona baza danych zostanie włączona do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Przewidywana wartość inwestycji: 7 525 920 zł, kwota wnioskowanych środków: 6 773 328 zł, wkład własny: 752 592 zł

Przebudowa odcinków drogi powiatowej nr 3931 E na odcinku Pytowice - Słostowice, na odcinku Słostowice - Gomunice - Kletnia oraz przebudowa drogi powiatowej nr 3923E na odcinku Magdalenki - Sekursko. Przewidywana wartość inwestycji: 3 000 000 zł, kwota wnioskowanych środków: 2 940 000 zł, wkład własny: 60 000 zł.

Wniosek na ogłoszony przez Urząd Marszałkowski w Łodzi konkurs RPO Woj. dotyczący tworzenia i rozwoju ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego i centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego we współpracy z pracodawcami. Wartość zadania: 800 000 zł, wkład własny - w postaci niepieniężnej (udostępnianie sal lekcyjnych) oraz finansowej: 10 000 zł. Wyposażone zostaną następujące pracownie: fryzjerska, stolarska, tapicerska, elektroniczna i elektryczna, przewidziane są kursy i szkolenia dostosowane do wymogów rynku pracy dla 87 uczniów kształcących się w zawodach technik usług fryzjerskich, technik technologii drewna, technik żywienia i usług, technik elektryk, technik elektronik oraz dla 11 nauczycieli kształcących w danych zawodach.

Więcej o:
radomsko powiat radomszczański starostwo radomsko komisja rozwoju powiatu środki zewnętrzne pozyskiwanie pieniędzy
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE