II Powiatowa Konferencja poświęcona problematyce dziecka krzywdzonego w Radomsku

Fot. Sebastian Nems

W środę, 13 grudnia w Radomsku odbyła się II Powiatowa Konferencja poświęcona problematyce dziecka krzywdzonego „Zauważ mnie!! Pomóż mi!! Dziecko w pieczy zastępczej”. Organizatorem wydarzenia było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku wraz z partnerami.

Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele placówek oświatowych, instytucji pomocy społecznej, policji, kuratorów sądowych, rodzin zastępczych oraz innych instytucji, stowarzyszeń zajmujących się pomocą dziecku z terenu powiatu radomszczańskiego. Celem konferencji było uwrażliwienie środowiska lokalnego na powagę zagadnienia oraz podkreślenie konieczności reagowania na wszelkie przejawy stosowania przemocy wobec dzieci.

Konferencję rozpoczął występ dzieci ze szkoły tańca Etiuda z Radomska, który wprowadził w przyjazną atmosferę. Następnie głos zabrała dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku, Monika Malcher, która przedstawiła cel i program konferencji. Jednym z prelegentów była Anita Włodarczyk-Gałwiaczek, kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Radomsku, III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich. Mówiła między innymi o przyczynach umieszczania dzieci w pieczy zastępczej.

- Tych przyczyn jest oczywiście kilka. Nadużywanie przez rodziców czy też opiekunów alkoholu, czy też substancji psychoaktywnych. Jest to stosowanie przemocy fizycznej, psychicznej, ekonomicznej. Ograniczenie swobód. Jest o wykorzystywanie seksualne i inne czynności seksualne. Jest to szeroko rozumiane zaniedbywanie. Brak zapewnienia dzieciom podstawowych potrzeb. Brak podejmowanych działań w celu leczenia dzieci. Brak podejmowanych działań w celu edukacji. Porzucenie dzieci - tłumaczyła Anita Włodarczyk-Gałwiaczek, kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Radomsku, III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich.

Konferencja była okazją do wymiany doświadczeń, poglądów i opinii na temat sytuacji dziecka w pieczy zastępczej, o problemach i rozwiązaniach, o potrzebie współpracy i wsparcia. Uczestnicy konferencji podkreślali, że dziecko w pieczy zastępczej potrzebuje nie tylko dachu nad głową, ale przede wszystkim miłości, akceptacji i bezpieczeństwa. Zwracali również uwagę na to, że piecza zastępcza nie powinna być traktowana jako ostateczność, ale jako szansa na lepsze życie dla dziecka i jego rodziny.

- Jakie są problemy w pieczy zastępczej? Jest to zabezpieczenie miejsca. Takie zapytania napływają do nas codziennie. Czasami są to zapytania o kilkadziesiąt wolnych miejsc. W ciągu miesiąca nawet dochodzi do 70. Jest to tak naprawdę problem ogólnopolski, nie tylko nasz powiatowy. Chociaż o tyle sytuacja u nas się poprawiła, że uruchomiono dwie placówki, pozwoliło to dzieciom zostać na terenie naszego powiatu – mówiła Monika Malcher, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku.

W dyskusji wzięli udział przedstawiciele III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w Sądzie Rejonowym w Radomsku, piotrkowskiej filii Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi, pedagodzy, psychologowie. 

Wydarzeniu towarzyszyło także spotkanie autorskie dr Marka Michalaka, rzecznika praw dziecka w latach 2008 - 2018.

Szersza relacja z wydarzenia w piątkowym (15 grudnia) Serwisie Flesz Radomsko24.pl.

Zasubskrybuj nasz kanał na You Tube, żeby nie przegapić nowych relacji wideo!

Więcej o:
konfederacja konfederacja radomsko przemoc pcpr pcpr radomsko
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE