Gmina Ładzice pozyskała środki unijne na inwestycję

Gmina Ładzice pozyskała środki unijne na inwestycję Fot. Urząd Gminy Ładzice

Gmina Ładzice pozyskała środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na budowę oczyszczalni ścieków socjalno-bytowych z drogą dojazdową oraz wodociągiem i przyłączem energetycznym w miejscowości Wierzbica. Pozyskana kwota to prawie 2 mln zł.

Inwestycja ta ma na celu poprawę warunków życia mieszkańców oraz wsparcie rozwoju gospodarczego gminy poprzez budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Wierzbica.

Wartość ogólna zadania wyniosła: 7 991.654,79 zł. A dofinansowanie wyniosło 1 995.219,00 zł.

Etap I zadania obejmował wykonanie pompowni ścieków surowych, reaktora biologicznego, komory pomiarowej ilości ścieków oczyszczonych, pompowni osadu z komorą zasuw oraz zabezpieczenia i odwodnienia wykopów. Ponadto wykonano zagospodarowanie terenu oczyszczalni (nasadzenia i obsianie trawników).

Etap II zadania polegał natomiast na wykonaniu części technologicznej, przyłącza wodociągowego, instalacji wewnętrznych wodno – kanalizacyjnych, sanitarnych oraz wentylacji, budynku technologiczno – gospodarczego, wylotu ścieków oczyszczonych do zbiornika, stanowiska zlewczego, wiaty (stanowiska czasowego gromadzenia osadu), biofiltru, fundamentu pod agregat prądotwórczy, altany śmietnikowej, ogrodzenia, zabezpieczenia i odwodnienia wykopów, instalacji elektrycznych oraz dróg i ukształtowania terenu.

Więcej o:
gmina ładzice oczyszczalnia ścieków ładzice fundusze unijne ładzice gmina ładzice radomsko ładzice
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE