Geoportal prawdę o wiatrakach ci powie...

Geoportal prawdę o wiatrakach ci powie... Fot. Starostwo Powiatowe

Po wejściu w życie ustawy wprowadzającej ograniczenia zabudowy mieszkaniowej z uwagi na istniejące elektrownie wiatrowe znacznie wzrosło zainteresowanie sytuacją działek budowlanych położonych w obszarze oddziaływania elektrowni wiatrowych (określonym ustawą). W związku z tym, wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, Starostwo Powiatowe w Radomsku udostępniło za pomocą internetu związane z tym mapy.

Mapy z zaznaczonymi obszarami oddziaływania elektrowni wiatrowych, dla których do dnia 16 lipca 2016 roku zostały wydane przez Wydział Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Radomsku pozwolenia na budowę, można przeglądać na Geoportalu Województwa Łódzkiego (adres internetowy: www.radomszczanski.geoportal2.pl).

Każdy zainteresowany może dzięki temu sprawdzić, czy działka, której jest właścicielem, podlega ograniczeniu z uwagi na ww. przepisy. Jednocześnie Starostwo Powiatowe wskazuje na konieczność zweryfikowania, czy przedmiotowa działka znajduje się terenie, dla którego istnieje obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego, bowiem w tym przypadku działki zakazem nie są objęte.

W tym roku zacznie obowiązywać ustawa z dn. 20 maja 2016 roku o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Pracownicy Starostwa Powiatowego w Radomsku w oparciu o udzielone pozwolenia na budowę ww. przedsięwzięć wykonali graficzne przedstawienie odległości (od elektrowni wiatrowej), w której – od chwili wejścia w życie przepisów ustawy - mogą być zlokalizowane i budowane budynki mieszkalne oraz budynki o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa. Wskazana ustawą odległość jest równa lub większa od dziesięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowej, mierzonej od poziomu gruntu do najwyższego punktu budowli wraz z elementami technicznymi, w szczególności z wirnikami i łopatami.

Uwaga: odległość ta nie jest wymagana przy przebudowie, nadbudowie, rozbudowie, remoncie, montażu lub odbudowie budynku mieszkalnego (lub o funkcji mieszkalnej). Nowelizacja dotyczy jedynie nowej zabudowy.

Info: Starostwo Powiatowe.

Więcej o:
wiatraki elektrownia wiatrowa geoportal województwa łódzkiego
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE