Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów będzie wspierać rolników

Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów będzie wspierać rolników Fot. pixabay.com

Już ostatnie dni na sięgnięcie po pomoc finansową. Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów będzie wspierać rolników mieszkających na terenie gminy. Będzie im przyznawane dofinansowanie do zakupu kwalifikowanego materiału siewnego zbóż jarych, łubinu wąskolistnego i sadzeniaków.

O dofinansowanie mogą się zwracać do fundacji osoby fizyczne, będące mieszkańcami gminy Kleszczów od ponad 1 roku, które posiadają grunty rolne na terenie gminy Kleszczów, a także rolnicze spółdzielnie produkcyjne, mające siedzibę na jej terenie. Muszą posiadać prawo własności lub inne pisemne prawo do dysponowania gruntami, na których wiosną 2021 roku będą wysiewać zboża i łubin, lub sadzić ziemniaki.

Rolnicy posiadający gospodarstwo rolne do 20 ha użytków rolnych mogą otrzymać dofinansowanie do zakupu 500 kg materiału siewnego zbóż jarych, 400 kg łubinu wąskolistnego i 500 kg sadzeniaków. Rolnicy posiadający gospodarstwo rolne powyżej 20 ha użytków rolnych mogą otrzymać dofinansowanie do 1000 kg materiału siewnego zbóż jarych, 600 kg łubinu wąskolistnego i 1000 kg sadzeniaków.

Fundacja dofinansuje 60 proc. kwoty wynikającej z różnicy pomiędzy ceną rynkową danego gatunku zboża jarego, łubinu wąskolistnego lub ziemniaka, a ceną kwalifikowanego materiału.

Termin składania wniosków w fundacji upływa 25 stycznia. Druki wniosków wraz z załącznikami są do pobrania na stronie internetowej fundacji lub bezpośrednio w biurze fundacji. Zgodnie z regulaminem do wniosku należy obowiązkowo dołączyć kopię nakazu płatniczego z roku 2021 lub roku 2020.

W związku z sytuacją epidemiczną fundacja prosi o ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt w swojej siedzibie, przy zachowaniu obowiązujących wymogów dotyczących środków ochrony osobistej.

- Zalecamy składanie wniosków wraz z załącznikami drogą pocztową lub elektroniczną na adres: jan.urbaniak@frgk.pl

– informuje fundacja.

W przypadku pytań można się kontaktować pod nr tel. 44 731 46 36, 534 555 224 w godz. 8-16.

Więcej o:
fundacja rozwoju gminy kleszczów kleszczów pomoże rolnikom fundacja kleszczów
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE