Fundacja EFC – jakie programy znajdziecie w naszej ofercie

Fundacja EFC – jakie programy znajdziecie w naszej ofercie

Prawo do nauki to jedno z podstawowych praw człowieka. Dostęp do placówek edukacyjnych jest jednak uzależniony od sytuacji gospodarczo-ekonomicznej danego kraju czy regionu. Najwięcej trudności mają uczniowie pochodzący z mniejszych miejscowości. Cześć z nich doświadcza wykluczenia komunikacyjnego, społecznego czy cyfrowego.

Zmiany w systemie edukacji to długi proces. Wiele zmian inicjowanych jest oddolnie m.in. przez organizacje pozarządowe takie jak Fundacja EFC im. prof. Romana Czerneckiego. Jakie programy oferuje? Kto może skorzystać ze wsparcia finansowego? Sprawdź!

Program Stypendialny Horyzonty

Fundacja EFC wspiera dzieci i młodzież z mniejszych miejscowości (do 30 000 mieszkańców) z całej Polski. Zapewnia możliwość edukacji w jednej ze współpracujących z Fundacją szkół ponadpodstawowych.

Stypendyści otrzymują wsparcie materialne, mentorskie, a także psychologiczne. Fundacja zapewnia uczniom możliwość zamieszkania w bursie wraz z wyżywieniem, dodatkowe lekcje języka obcego, a także bilety komunikacji miejskiej umożliwiające dojazd do placówek edukacyjnych.

Organizacja dba o wszechstronny rozwój swoich podopiecznych, także na zajęciach pozalekcyjnych o tematyce społecznej, obywatelskiej i zgodnej z innymi zainteresowaniami podopiecznych. Każdy stypendysta może liczyć na wsparcie doświadczonych koordynatorów programu.

Edukacja Inspiracja

Szkołę tworzą nie tylko uczniowie, ale także pedagodzy. Rola nauczyciela we współczesnej szkole nie polega wyłącznie na przekazaniu wiedzy z danego przedmiotu, ale także wskazaniu dróg rozwoju oraz inspirowaniu do działania poza murami szkoły.

Fundacja EFC wspiera nie tylko uczniów, ale także ambitnych pedagogów, którzy chcą mieć realny wpływ na zmianę systemu edukacji w Polsce. Każdego roku przyznaje granty dla pracowników oświaty, którzy chcą realizować autorskie projekty edukacyjne w swoich szkołach. Oferta jest skierowana do nauczycieli klas 4-8 pochodzących z małych miejscowości (do 30 000 mieszkańców).

Pedagodzy, którzy przedstawią jury najciekawsze pomysły, mogą liczyć nawet do 3500 złotych dofinansowania. Jakie projekty mogą liczyć na wyróżnienie? Nieszablonowe, innowacyjne, wspierające rozwój młodzieży. Takie, które wychodzą poza utarte schematy edukacyjne i odzwierciedlają nowoczesne podejście do edukacji skoncentrowane na uczniu i jego potrzebach.

Nagroda im. prof. Romana Czerneckiego

Fundacja jest także fundatorem nagrody im. prof. Romana Czerneckiego (pedagoga, organizatora tajnego nauczania na Kielecczyźnie podczas II wojny światowej i założyciela pierwszej powojennej szkoły średniej w Szczekocinach).

Kwota 10 000 złotych przyznawana jest w trzech kategoriach: naukowej, publicystycznej oraz specjalistycznej. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest publikacja artykułów związanych z nowoczesną edukacją.

O nagrodę mogą ubiegać się m.in. pracownicy oświaty: nauczyciele, dyrektorzy i edukatorzy. Celem konkursu jest zachęcenie środowiska naukowego do pogłębionej debaty na tematy edukacyjne.

Więcej o:
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE