Europass dla uczniów z „Mechanika”

Europass dla uczniów z „Mechanika”

W Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Radomsku wręczono dokumenty Europass-Mobilność, związane z uczestnictwem w projekcie „Mobile applications to ease learning for students”.

Dokumenty zostały zaakceptowane przez Krajowe Centrum Europass z siedzibą w Warszawie oraz stanowią potwierdzenie odbytej nauki zagranicą i zdobycie konkretnych umiejętności i kwalifikacji w zakresie tworzenia aplikacji mobilnych - jednym z głównych celów projektu było stworzenie aplikacji mobilnych wspomagających nauczanie.

Dokumenty otrzymali następujący uczniowie:

- za uczestnictwo mobilności do Turcji - Mateusz Bąkowicz (kl. III technikum geodezyjnego), Cezary Choma (kl. III technikum geodezyjnego), Zuzanna Borek (kl. III liceum ogólnokształcącego), Patrycja Rylik (już absolwentka III Liceum Ogólnokształcącego)

- za uczestnictwo mobilności do Grecji - Rafał Garbarz (kl. III liceum ogólnokształcącego), Artur Olejnik (kl. III liceum ogólnokształcącego), Adam Binka (kl. III liceum ogólnokształcącego), Jakub Grabarczyk (już absolwent III liceum ogólnokształcącego) oraz Anna Bukowiec (kl. III liceum ogólnokształcącego).

Dokument Europass-Mobilność służy do potwierdzenia okresów nauki lub szkolenia, odbywanych w innym kraju europejskim w ramach wyjazdu zorganizowanego (określanych mianem europejskich ścieżek kształcenia). Europejska ścieżka kształcenia to na przykład:
- praktyka zawodowa w przedsiębiorstwie;
- semestr nauki na uczelni zaliczony w ramach programu wymiany;
- praktyka w charakterze wolontariusza w organizacji pozarządowej.

Taka ścieżka kształcenia monitorowana jest przez dwie organizacje partnerskie – jedną w kraju pochodzenia i drugą w kraju przyjmującym. Obaj partnerzy uzgadniają cel, zakres i czas trwania ścieżki; określają także, kto będzie osobą odpowiedzialną za przebieg nauki czy szkolenia w kraju przyjmującym. Partnerami mogą być uczelnie wyższe, szkoły, placówki szkoleniowe, firmy, organizacje pozarządowe itd.

Nauczycielami, którzy uczestniczyli w mobilności w Turcji oraz Grecji byli mgr Monika Teuber (koordynator projektu, nauczycielka języka angielskiego) oraz mgr Paweł Dudek (twórca aplikacji mobilnych, nauczyciel wiedzy o społeczeństwie).

Projekt jest realizowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Więcej o:
mechanik mechanik radomsko zsp nr 1 radomsko projekt mechanik radomsko
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE