Efekt ekologiczny został osiągnięty. PGK w Radomsku nie musi zwracać dotacji

Efekt ekologiczny został osiągnięty. PGK w Radomsku nie musi zwracać dotacji Fot. PGK w Radomsku

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Radomsku poinformowało, że w piątek, 27 stycznia 2023 r. na ręce prezesa PGK Zbigniewa Rybczyńskiego wpłynęło potwierdzenie osiągnięcia efektu ekologicznego realizowanego projektu rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Radomsku.

Kanalizacja została wybudowana w dzielnicy Wymysłówek i w ul. Krakowskiej. Całe zadanie pochłonęło 18 317 031,21 zł i było realizowane przy współudziale środków z Unii Europejskiej. 

Do kanalizacji podłączone zostały 463 osoby wobec wymaganych 450. Oznacza to, że wymagany pułap ilości osób podłączonych został osiągnięty, zatem nie ma konieczności zwracania jakiejkolwiek części dofinansowania. 

Umowa o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Radomsku” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” została podpisana 15 marca 2018 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W dalszym okresie były prowadzone prace przy jej budowie.

Projekt obejmował przede wszystkim budowę kanalizacji sanitarnej w osiedlu Wymysłówek oraz budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Krakowskiej. Dzięki inwestycji powstały nowe odcinki kanalizacji sanitarnej w obszarach miasta, w których mieszkańcy najbardziej tego potrzebowali. W ramach projektu powstało:

  • 10 637,73 m.b. sieci kanalizacyjnej w dzielnicy Wymysłówek (ulice: Spacerowa, Wypoczynkowa, Piłsudskiego, Jałowcowa, Bohomolca/Wrzosowa, Wymysłowska, Sosnowa, Kombatancka i Kościelna) wraz z tłoczniami przy ul. Wypoczynkowej, Jałowcowej, Sosnowej i Kombatanckiej, oraz
  • 1 390,07 m.b. sieci kanalizacyjnej w ul. Krakowskiej, co było pierwszym przypadkiem w Radomsku poprowadzenia przez Spółkę miejską sieci kanalizacyjnej w drodze krajowej. 

Dodatkowo projekt zawierał również m.in.:

  • dostawę i montaż agregatów prądotwórczych dla Oczyszczalni Ścieków i Zakładu Wodociągów i Kanalizacji,
  • dostawę i montaż wirówki do odwadniania osadów ściekowych,
  • modernizację Ujęcia Wody Miłaczki w Radomsku,
  • nadzór inwestorski nad zadaniami kanalizacyjnymi oraz
  • Komponent OZE – dostawę i montaż lamp oświetleniowych na terenie tłoczni w os. Wymysłówek w Radomsku.

Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 18 317 031,21 zł, przy współudziale środków z dofinansowania z Unii Europejskiej w kwocie 8 782 036,10 zł. Pozostałe środki na realizację zadania to 3 765 653,99 zł z pożyczki ze środków NFOŚiGW w Warszawie oraz 5 769 341,12 zł ze środków własnych spółki.

- Celem głównym projektu było ograniczenie skażenia wód gruntowych i powierzchniowych ściekami powstającymi na terenie Aglomeracji Radomsko poprzez podniesienie poziomu wyposażenia obszaru Miasta Radomsko w podstawową infrastrukturę techniczną i poprawę dostępu mieszkańców do tej infrastruktury – mówi Kamil Bugdal, kierownik Działu Promocji i Rozwoju PGK.

W czerwcu 2021 roku odbyła się konferencja, podsumowująca realizację zadania, na której przedstawiciele PGK wraz z prezydentem Radomska Jarosławem Ferencem przedstawili zakres zrealizowanego projektu i jego cele. Prezes PGK zaapelował do mieszkańców o podłączenie się do wybudowanej instalacji. Od osiągnięcia wymaganej liczby osób podłączonych do nowych odcinków kanalizacji sanitarnej zależało rozliczenie projektu bez konieczności zwrotu jakiejkolwiek części dofinansowania.

- By to osiągnąć pracownicy PGK prowadzili akcje informacyjne wśród mieszkańców, a Spółka oferowała wykonanie projektu instalacji po bardzo atrakcyjnej cenie. W promocję przedsięwzięcia włączyli się także Radni Rady Miejskiej w Radomsku. Dzięki zaangażowaniu i dobrej pracy wielu osób cel został osiągnięty i 10 stycznia 2023 r. prezes PGK wysłał do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej sprawozdanie z informacją o osiągnięciu celu ekologicznego. Wyznaczony cel został przekroczony o ponad 5 procent, co potwierdzone zostało w korespondencji z Departamentu Ochrony Wód i Adaptacji do Zmian Klimatu NFOŚiGW, którą otrzymaliśmy 27 stycznia – tłumaczy Kamil Bugdal.

Więcej o:
radomsko pgk radomsko kanalizacja projekt dofinansowanie efekt ekologiczny
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE