Edukacja ekologiczna z PGK

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Radomsku, w ramach przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, realizuje kolejny projekt z zakresu edukacji... ››

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Radomsku, w ramach przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, realizuje kolejny projekt z zakresu edukacji ekologicznej. Tym razem zadanie polega na wykonaniu ścieżki edukacyjnej oraz materiałów informacyjnych na temat postępowania z wodą i ściekami.


Celem projektu jest uświadomienie zależności pomiędzy własnym gospodarstwem domowym, a środowiskiem i jego zanieczyszczeniem oraz włączania najbliższego otoczenia w proekologiczne zachowania. Warto pamiętać, że już samo oszczędzanie wody, oczywiście nie kosztem higieny, to działanie na rzecz środowiska. PGK umożliwia też zorganizowanym wycieczkom szkolnym zapoznanie się z metodami oczyszczania ścieków i pracą laboratorium na terenie Oczyszczalni Ścieków w Radomsku.

 

- Na zadanie warte blisko siedemnaście tysięcy złotych spółka otrzymała z WFOŚiGW wsparcie w kwocie 15.138,00 zł. - informuje Biuro Prasowe Urzędu  Miasta Radomska.

 

Warto przypomnieć, że na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Jadwinówce powstała ścieżka edukacyjna, która przybliża mieszkańcom naszego miasta drogę odpadów z miejsca ich powstawania do miejsc ich zagospodarowania.

 

Tablice wyjaśniają jak postępować z odpadami „trudnymi” typu przeterminowane leki, zużyty sprzęt RTV i AGD, baterie i akumulatory.

 

Ścieżka edukacyjna umożliwia ponadto nauczycielom szkół z terenu miasta Radomska oraz okolicznych gmin prowadzenie ciekawych zajęć w terenie, a tym samym uświadamia konieczność podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego.


Więcej informacji na stronie PGK Radomsko - www.pgk-radomsko.pl

 

Więcej o:
radomsko pgk ekologia
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE