Dyrektorzy szkół rozmawiali o przygotowaniach do egzaminów zewnętrznych

Dyrektorzy szkół rozmawiali o przygotowaniach do egzaminów zewnętrznych Fot. Starostwo Powiatowe w Radomsku

Przygotowania do egzaminów zewnętrznych w świetle wytycznych MEN, CKE i GIS były głównym tematem spotkania z dyrektorami szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Radomszczański jest organem prowadzącym.

- Wszystkim nam zależy na tym, by matury i egzaminy zawodowe w dobie pandemii przeprowadzone zostały w sposób sprawny i bezpieczny, dlatego spotkaliśmy się w takim gronie, by omówić wszystkie wątpliwości i kwestie techniczne. Chcemy maksymalnie wspomóc dyrektorów placówek, których czeka duży wysiłek organizacyjny i finansowy związany z przeprowadzeniem egzaminów. Między innymi dlatego powiat zobowiązał się do zakupu odpowiednich ilości środków ochrony osobistej, by zapewnić bezpieczeństwo sanitarne pracownikom i osobom uczestniczącym w egzaminie – zapewnia wicestarosta Jakub Jędrzejczak.

Wśród obowiązkowych wytycznych podkreślone zostały w szczególności kwestie dotyczące zachowania społecznego dystansu oraz dezynfekcji, w tym:

• obowiązek zakrywania ust i nosa przez zdających, do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej;
• konieczność ustawienia ławek w sali egzaminacyjnej w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku;
• obowiązek dezynfekcji ławek i krzeseł w sali egzaminacyjnej przed i po każdym egzaminie oraz materiałów, sprzętów i narzędzi, z których korzysta więcej niż jeden zdający;
• konieczność korzystania przez każdego zdającego z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora, itd.;
• wdrożenia wszelkich możliwych rozwiązań, które pozwolą uniknąć tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu – podane są przykładowe sposoby, dyrektor szkoły może wdrożyć inne, bardziej właściwe w konkretnym kontekście.

Wytyczne MEN, CKE i GIS:

Przygotowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny dokument został podzielony na sześć sekcji, w których kolejno przedstawiono m.in.:

• kto może być obecny na terenie szkoły podczas egzaminu oraz zasady korzystania z przyborów podczas egzaminów;
• wytyczne dotyczące środków ochrony osobistej zdających oraz innych osób biorących udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów, w tym zasady dotyczące zakrywania ust i nosa;
• wytyczne dotyczące środków bezpieczeństwa związanych z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń, w tym sposobów aranżacji budynku szkoły oraz sal egzaminacyjnych;
• wytyczne dotyczące możliwych modyfikacji w sposobie przeprowadzania egzaminu;
• wytyczne dotyczące szczególnych rozwiązań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa przeprowadzania egzaminu z danego przedmiotu, z danej kwalifikacji lub w danej sytuacji;
• wytyczne określające sposób postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub u zdającego.

Dokument zawiera wiele wytycznych, z których część musi być wdrożona obligatoryjnie, a część ma formę możliwych rozwiązań, z których dyrektor szkoły, ośrodka lub placówki wybiera te, które można wprowadzić w danej jednostce. Pełną treść wytycznych prezentujemy w załączeniu.

Harmonogram egzaminów:

Zgodnie z ogłoszonym harmonogramem egzaminy maturalne rozpoczną się 8 czerwca, a egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br. W tym roku nie będzie ustnych egzaminów maturalnych.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (Formuła 2012 i Formuła 2017) potrwa od 22 czerwca do 9 lipca, a egzamin zawodowy (Formuła 2019) zaplanowany jest od 17 do 28 sierpnia.

(info: Starostwo Powiatowe w Radomsku)

Więcej o:
radomsko powiat radomszczański starostwo szkoły egzaminy przygotowania wytyczne egzaminy
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE