Dudek w radzie

Dudek w radzie Fot. Z. Dudek/fot. lodzkie.eu

W Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim wojewoda łódzki Zbigniew Rau, wręczył akty powołania na członków do Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych.

W skład gremium wchodzą: Andrzej Słowik (przewodniczący), Henryk Marczak, Krzysztof Frątczak, Marek Michalik, Marian Miszalski, Piotr Morta, Wiesław Urbański oraz  radomszczanin Zdzisław Dudek

Głównym zadaniem Rady jest opiniowaniem wniosków o potwierdzenie statusu działaczy opozycji antykomunistycznej lub osób represjonowanych z powodów politycznych przekazanych do rozpatrzenia przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Rada zajmuje się także udzielaniem pomocy i porad w przygotowywaniu wniosków o potwierdzenie statusu działaczy opozycji antykomunistycznej lub osób represjonowanych z powodów politycznych oraz świadczeniem pomocy w przygotowywaniu wniosków o pomoc pieniężną i świadczenie pieniężne na prośbę osób zainteresowanych. Nowo wybrani działacze będą podejmować inicjatywy zmierzające do integracji środowisk działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych, jak i analizować sytuację życiową działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych
z powodów politycznych oraz przedkładać Szefowi Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych dezyderatów w sprawie podejmowania działań zmierzających do zapewnienia im pomocy i opieki oraz należnego szacunku i pamięci.

Zdzisław Dudek – uhonorowany Krzyżem Wolności i Solidarności, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem Pro Partia za działalność opozycyjną w okresie stanu wojennego. Związany był z Solidarnością Walczącą oraz z częstochowską strukturą opozycyjną.

Więcej o:
rada zdzisław dudek
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE