Drogowe potrzeby są. Pieniędzy brak

Drogowe potrzeby są. Pieniędzy brak Fot. Starostwo Powiatowe w Radomsku

Równa nawierzchnia i wygodne chodniki na ul. ks. Kościowa w Radomsku to marzenie wielu mieszkańców. Modernizacja tej ulicy, wyceniana na ponad 4 miliony złotych, przekracza jednak obecne możliwości powiatowego budżetu.

– Dlatego staramy się o uzyskanie na ten cel dofinansowania w ramach rządowego Funduszu Dróg Samorządowych – informuje starosta, Beata Pokora.

Zarząd Powiatu Radomszczańskiego posiada już kompletną dokumentację techniczną projektu przebudowy tej ulicy. W ostatnim czasie wniosek o dofinansowanie inwestycji, przygotowany przez urzędników Starostwa Powiatowego w Radomsku został skierowany do Wojewody Łódzkiego.

Jeżeli samorząd powiatowy uzyska wsparcie finansowe z budżetu centralnego, przebudowa ulicy ks. Kościowa (ok. 1,2 km) mogłaby zostać przeprowadzona w miesiącach letnich 2021 roku. Projekt zakłada wymianę konstrukcji jezdni, istniejącego - bardzo zniszczonego już chodnika oraz wykonanie nowego ciągu pieszego i ścieżki rowerowej po przeciwnej stronie ulicy. Tarcza skrzyżowania z ul. 11 listopada (w rejonie szkoły podstawowej i przedszkola) zostanie wyniesiona do poziomu chodnika.

- Modernizacja tej ulicy jest oczekiwana nie tylko przez mieszkańców dzielnicy Kowalowiec i dzielnic do niej przyległych, ale także przez wielu uczestników ruchu tranzytowego, przebiegającego z rejonów północno – zachodnich naszego powiatu w kierunku drogi krajowej nr 42, czyli ulicy Brzeźnickiej w Radomsku – mówi Aleksander Broszkowski, naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami w Starostwie Powiatowym w Radomsku.

Powiat Radomszczański stara się także o dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 3915E w miejscowości Pytowice. Koszt prac oszacowano na 786 tys. zł. Stan techniczny drogi (na odcinku 1,35 km) jest bardzo zły, brakuje utwardzonych poboczy i oznakowania poziomego.

Droga powiatowa 3915E jest wykorzystywana jako trasa alternatywna dla drogi wojewódzkiej nr 742 relacji Kamieńsk – Bełchatów oraz jako główne połączenie drogi krajowej nr 91 (od miasta Kamieńsk) z gminą Kleszczów. Uzyskanie dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych umożliwiłoby wykonanie nowej nawierzchni jezdni, utwardzenie poboczy, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Znacznie poprawiłoby to bezpieczeństwo i komfort jazdy.

(info: Starostwo Powiatowe w Radomsku)

Więcej o:
radomsko starostwo radomsko drogi modernizacja ulica ks. kościowa radomsko
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE