Domy daleko od wiatraków

Domy daleko od wiatraków Fot. Starostwo Powiatowe w Radomsku

Tematyka związana z wejściem w życie przepisów wskazujących odległość nowej zabudowy mieszkaniowej od istniejących elektrowni wiatrowych była jednym z zagadnień omawianych przez Członek Zarządu Powiatu Radomszczańskiego, Ewę Gajzler podczas sesji Rady Gminy Gidle. Problemy związane z nowelizacją ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych mogą dotyczyć także mieszkańców kilku innych gmin w Powiecie Radomszczańskim.

W tym roku zacznie obowiązywać ustawa z dn. 20 maja 2016 roku o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Pracownicy Starostwa Powiatowego w Radomsku w oparciu o udzielone pozwolenia na budowę ww. przedsięwzięć wykonali graficzne przedstawienie odległości (od elektrowni wiatrowej), w której – od chwili wejścia w życie przepisów ustawy - mogą być zlokalizowane i budowane budynki mieszkalne oraz budynki o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa. Wskazana ustawą odległość jest równa lub większa od dziesięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowej (wiatraka), mierzonej od poziomu gruntu do najwyższego punktu budowli wraz z elementami technicznymi, w szczególności z wirnikami i łopatami.

Uwaga: odległość ta nie jest wymagana przy przebudowie, nadbudowie, rozbudowie, remoncie, montażu lub odbudowie budynku mieszkalnego (lub o funkcji mieszkalnej). Nowelizacja dotyczy jedynie nowej zabudowy.

Mapy z naniesionymi odległościami od istniejących elektrowni wiatrowych są dostępne dla zainteresowanych do wglądu w Starostwie Powiatowym w Radomsku (w Wydziale Budownictwa i Architektury). Istnieje też możliwość zaproszenia przedstawiciela Zarządu Powiatu Radomszczańskiego na sesje rad gmin lub zebrania mieszkańców w celu szczegółowego wyjaśnienia zmian w ww. przepisach.

Info: Starostwo Powiatowe w Radomsku

Więcej o:
gidle wiatraki elektrownia
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE