Radomsko, Łódzkie 10.6o Sobota, 25 Maja 2019
ważne informacje
Autopromocja reklama

Dojdzie do centralizacji jednostek powiatu?

Powiat
Tomasz Kolmasiak

Trwają wstępne prace nad optymalizacją wykorzystania powierzchni w budynkach należących do Powiatu Radomszczańskiego. Niewykluczone, że w przyszłości Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie czy SP Zakład Opieki Zdrowotnej Pro Familia będą mieścić się w jednej siedzibie, zamiast - jak to jest obecnie - w różnych punktach miasta.

O potrzebie skomasowania powiatowych jednostek, co usprawniłoby zarządzanie, mówiło się już w poprzedniej kadencji samorządu, chodziło zwłaszcza o zlokalizowanie w jednej siedzibie PCPR, które mieści się obecnie w dwóch obiektach: w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Przedborskiej oraz w budynku tzw. bursy przy ul. Piastowskiej, oraz SP ZOZ „Pro Familia” posiadającego gabinety przy ul. Przedborskiej i ul. Armii Krajowej. Konieczność wykupu od Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi działki przy ul. Tysiąclecia i budynku wykorzystywanego przez Powiatowy Urząd Pracy oraz potrzeba znalezienia pomieszczeń dla nowej siedziby Biblioteki Pedagogicznej przyspieszyły działania. Dlatego zapadła decyzja o przeprowadzeniu inwentaryzacji zasobów lokalowych oraz wstępnej symulacji podziału pomieszczeń między jednostki podległe Powiatowi.

Te działania – jak się dowiadujemy – zaniepokoiły pacjentów przychodni przy ul. Przedborskiej, którzy przygotowują apel o pozostawienie gabinetów w budynku przy ul. Przedborskiej.

- Chciałbym uspokoić pacjentów. W chwili obecnej nic nie przenosimy, ani nie likwidujemy – tłumaczy Członek Zarządu Powiatu Radomszczańskiego, Fabian Zagórowicz. – Powstał pewien pomysł scentralizowania jednostek, jednak, w obecnej chwili nie jest on realizowany. Prowadzimy prace w kierunku rozeznania potrzeb i możliwości wiążących się ze zmianami, także w kontekście finansowym, bo zmiany wiążą się z pewnymi kosztami – tłumaczy Fabian Zagórowicz.

Jak podkreśla, nie można wykluczyć, że w przyszłości zapadną decyzje o zmianie wykorzystania pomieszczeń przy ul. Przedborskiej. Zostaną one jednak podjęte, dopiero gdy władze powiatu będą miały pewność, że znajdą się na to środki, a przede wszystkim, że takie działania mają sens ekonomiczny i organizacyjny.

Niezależnie od tego trzeba zdawać sobie sprawę, że część budynku przy ul. Przedborskiej, w której zlokalizowane są gabinety lekarskie wymaga gruntownego remontu, zwłaszcza – wymiany instalacji elektrycznej i kanalizacyjnej. A w czasie przeprowadzania uciążliwych prac konieczne będzie przynajmniej czasowe opróżnienie budynku. Tak poważnego remontu nie da się bowiem prowadzić przy funkcjonujących gabinetach.

Zarząd Powiatu podkreśla, że w tej, jak i w wielu innych ważnych sprawach przy podejmowaniu decyzji, oprócz aspektów finansowych i technicznych, bierze pod uwagę także opinię lokalnej społeczności. – Pamiętamy również, że w budynku przy ul. Przedborskiej znajdują się także gabinety działające poza strukturami opieki publicznej. Zapewniam, że gdyby doszło do zmiany lokalizacji przychodni, będziemy brać pod uwagę fakt, że leczący się w nich pacjenci nie mogą pozostać bez opieki medycznej. Apelujemy, by do ewentualnych zmian podchodzić spokojnie i z rozwagą. Nie będą się one również wiązać z redukcjami zatrudnienia – dodaje Fabian Zagórowicz.

Info: Starostwo Powiatowe w Radomsku

komentarze