Czym jest certyfikat ATEX?

Czym jest certyfikat ATEX?

Podwyższone normy bezpieczeństwa obowiązują wszędzie tam, gdzie występuje ryzyko zagrożenia wybuchem. Obowiązek dostosowania oceny urządzeń i wyboru środków bezpieczeństwa spoczywa na przedsiębiorcach i ich właścicielach. Konieczność zharmonizowania dyrektywy ATEX z działaniami wewnątrz przedsiębiorstwa często stanowi problem, dlatego wyjaśnimy, na czym polegają wymagania dyrektywy ATEX wprowadzonej przez Unię Europejską i komu ją zlecić, aby czuć się bezpiecznie.

Szczegóły dotyczące dyrektywy ATEX. Na co wpłynęły nowe zmiany?

Skrót ATEX pochodzi od francuskiego słowa oznaczającego atmosferę wybuchową, a zapisy prawne jej towarzyszące mają na celu ochronę osób i urządzeń funkcjonujących w strefie zagrożenia wybuchem. Założenia dyrektywy mianowanej tym skrótem odnoszą się do obrotu towarami zgodnymi z europejskimi normami prawnymi. Pierwsza dyrektywa w tym zakresie została uchwalona w 1994 roku, a obecnie obowiązująca w roku 2016. Przekształcenie deklaracji zgodności dla maszyn i napędów elektrycznych mające miejsce kilka lat temu. Dostarczenie jednostce notyfikacyjnej dokumentacji technicznej jest pierwszym krokiem do certyfikacji ATEX.

Podstawowym założeniem wprowadzenia i stosowania dyrektywy ATEX jest to, aby dostosować pracę przedsiębiorstwa do obowiązujących wymagań BHP i przeprowadzić procedurę oceny zgodności. Certyfikat ATEX otrzymują systemy ochronne i urządzenia przeznaczone do pracy w atmosferze zagrożonej wybuchem.

W jaki sposób interpretować oznaczenia ATEX?

Oznaczenia produktów, które spełniają normy certyfikacji ATEX wyglądają w sposób następujący:

• CE - ten rodzaj oznaczenia powinny posiadać wszystkie produkty poddane certyfikacji,
• XXXX - znak jednostki notyfikującej,
• Ex - oznaczenie wykonania przeciwwybuchowego,
• II i II literą - określenie grupy i podgrupy wybuchowości,
• T5 - klasa temperatur,
• Gb - rodzaj zabezpieczenia urządzenia.

W razie oznaczeń, których znaczenia nie rozumiemy, warto konsultować się z jednostką pośredniczącą w procesie certyfikacji ATEX. Specjaliści wiedzą najlepiej, dlaczego zastosowali takie a nie inne oznaczenia.

Czym są strefy zagrożenia wybuchem?

Za strefę zagrożenia wybuchem uznaje się mieszaninę substancji palnych, a dokładniej gazów, pyłów czy par połączonych z powietrzem, w których może dojść do groźnego dla życia i zdrowia zapłonu.

Komu zlecić certyfikację ATEX? Proces certyfikacji

W związku ze specyfiką i stopniem skomplikowania prac nad przydzieleniem certyfikacji ATEX, warto powierzyć to zadanie jednostkom, które posiadają wiele lat doświadczenia i zrzeszają specjalistów w swojej dziedzinie. Po stronie firmy leży m.in. analiza dokumentacji, konsultacje w zakresie doboru środków ochrony, ocenę zagrożenia zapałem, profesjonalne doradztwo i pośredniczenie w procesie certyfikacji ATEX - https://ibt.org.pl/urzadzenia-i-systemy-ochronne.

Kogo zatem wybrać? My proponujemy doświadczoną firmę IBT Ex Solution, która kompleksowo dba o swoich klientów. Identyfikacja bezpieczeństwa z marką IBT Ex Solution to kolejny krok w kierunku dążenia do maksymalnej ochrony bezpieczeństwa.

Więcej o:
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE