Cztery nauczycielki z awansem zawodowym

Cztery nauczycielki z awansem zawodowym Fot. Starostwo Powiatowe w Radomsku

W czwartek, 31 sierpnia 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Radomsku wręczono akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Nominacje czterem nauczycielkom szkół prowadzonych przez powiat wręczyli wicestarosta Małgorzata Lewandowska oraz Andrzej Kucharski, naczelnik wydziału edukacji.

Akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego otrzymały:

- Dorota Sosnowicz – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomsku

- Albina Marcinkowska – Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku

- Agnieszka Głowacka – Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku

- Aleksandra Rogalska – Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Radomsku.

Panie złożyły uroczyste ślubowanie, w którym zobowiązały się ,,rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej".

Warunkiem uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego było odbycie wymaganego stażu, uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego oraz zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną.

Więcej o:
radomsko powiat radomszczański starostwo radomsko awans zawodowy nauczycielki szkoły nauczyciel mianowany
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE