Czekają nas zmiany w funkcjonowaniu młodzieżowych rad miast i gmin?

Czekają nas zmiany w funkcjonowaniu młodzieżowych rad miast i gmin? Fot. Klub Demokratyczny/Facebook

Już 4 sierpnia, do Sejmu, wpłynie poselski projekt zmiany ustawy o samorządzie gminnym – chodzi w nim konkretnie o zmianę artykułu 5b tejże, niezwykle istotnego dla funkcjonowania młodzieżowych rad. W dzisiejszym brzmieniu jest on dosyć krótki: mówi o tym, że do zadań gminy należy wspieranie idei samorządności wśród jej mieszkańców, a w szczególności wśród młodzieży i że to zadanie może być realizowane przez powołanie młodzieżowej rady gminy.

Autorzy projektu – członkowie stowarzyszenia Klub Demokratyczny, zrzeszającego parlamentarzystów i parlamentarzystki tegorocznego Parlamentu Młodych RP – chcą, aby pewne zapisy dotyczące młodzieżowych rad były zawarte bezpośrednio w ustawie, a nie w uchwałach poszczególnych samorządów. Postulują oni rozszerzenie artykułu 5b z 3 do aż 8 ustępów – możemy w nich przeczytać m.in. o zapewnieniu młodzieżowej radzie budżetu na realizację jej pomysłów, powoływaniu opiekuna rady w porozumieniu z jej członkami oraz możliwości nadania MRG inicjatywy uchwałodawczej przez radę gminy.

Ustawa zakłada też umocowanie prawne młodzieżowych rad dzielnic, które istnieją m.in. w Warszawie: czytamy w niej bowiem, że „rada gminy może w statucie jednostki pomocniczej upoważnić ją do utworzenia młodzieżowej rady jednostki pomocniczej”.

Jak informują na swoim oficjalnym facebookowym profilu przedstawiciele Klubu Demokratycznego, już teraz pracują nad dwoma kolejnymi projektami ustaw – w ramach akcji „Energia 3E” i „Aktywacja 10B” mają zamiar zabiegać o zapisanie w ustawach instytucji (kolejno) młodzieżowych rad powiatów i młodzieżowych sejmików województw.

W konsultacje na temat kształtu projektu ustawy (prowadzone pod hasłem „Restart 5B”) zaangażowały się setki młodzieżowych rad gmin, miast, dzielnic i powiatów z całej Polski – w tym także Młodzieżowa Rada Miasta Radomsko, działająca w naszym mieście od dwóch lat.

Projekt zostanie złożony przez klub parlamentarny Koalicja Polska-PSL-Kukiz’15.

autor: Mateusz Patalan

Więcej o:
klub demokratyczny mrm radomsko młodzieżowa rada miasta w radomsku
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE