Coraz mniej czasu na złożenie deklaracji CEEB

Coraz mniej czasu na złożenie deklaracji CEEB Fot. archiwum/ pixabay

Jeszcze tylko do 30 czerwca można przekazywać informacje do CEEB, dotyczące źródeł ogrzewania budynku.

Centralna Baza Emisyjności Budynków (CEEB) to ewidencja, w której znajdą się kompleksowe informacje, dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Ma być pomocna m.in. w eliminowaniu pieców, które najbardziej zanieczyszczają powietrze. Deklarację musi złożyć każdy właściciel / zarządca budynku mieszkalnego i niemieszkalnego, w którym znajduje się źródło ciepła.

Zgodnie z przepisami ustalone zostały następujące terminy składania deklaracji:

• dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 r.,
• dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia uruchomienia tego źródła.

Są dwa sposoby złożenia deklaracji:

• drogą elektroniczną: przez Internet, za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu na stronie: www.zone.gunb.gov.pl,
• w formie papierowej: wypełniony formularz można przesłać lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy. Druki formularzy wraz ze wzorami są dostępne na stronie: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow.

Więcej o:
Coraz mniej czasu na złożenie deklaracji CEEB Radomsko Coraz mniej czasu na złożenie deklaracji CEEB
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE