Co dalej z zakupem drona dla powiatu?

Co dalej z zakupem drona dla powiatu?

4 marca odbyła się komisja rozwoju powiatu, rolnictwa i ochrony środowiska w Starostwie Powiatowym w Radomsku. Jednym z omawianych tematów był zakup drona dla powiatu oraz czujników monitorujących jakość powietrza dla gmin.

Zarząd starostwa powiatu radomszczańskiego przeprowadził rozmowy z przedstawicielami samorządów miast i gmin z terenu całego powiatu, na temat tego czy byliby zainteresowani wziąć udział w partycypacji części kosztów na zakup drona oraz czujników jakości powietrza. Taką chęć wyraziły cztery gminy: Radomsko, Dobryszyce, Kodrąb i Żytno oraz miasto Radomsko. Co prawda gmina Żytno ostateczną decyzję co do partycypacji w kosztach zakupu drona oraz zapotrzebowania na czujniki ma podjąć po posiedzeniu Komisji Rady Gminy.

Kwoty zaproponowane przez pozostałych zainteresowanych przedstawiają się następująco: miasto Radomsko deklaruję kwotę 10% kosztów zakupu, gmina Radomsko 4 tys. zł, gmina Dobryszyce 5 tys. zł, a gmina Kodrąb 10 tys. zł.

Kwoty zaproponowana przez poszczególne gminy stanowią ok. 30% zakupu, czyli 29 tys. zł dofinansowania od samorządów, przy założeniu iż łączny koszt zintegrowanego systemu obserwacji wynosić będzie około 100 tys. zł.

Co do zakupu stacjonarnych czujników badających jakość powietrza zainteresowanie ich zakupem wyraziło kilka samorządów. Takich czujników służących analizie jakości powietrza miasto Radomsko posiada już 20, jeden jest też na terenie gminy Gidle. Zakup czujników pozwoliłby na stworzenie mapy zanieczyszczeń występujących na terenie całego powiatu.

Po przeanalizowaniu wszystkich kwestii co do zakupu drona i czujników ostateczną decyzję zarząd powiatu podejmie po otrzymaniu środków od Marszałka Województwa Łódzkiego. Wtedy dopiero będzie możliwe zabezpieczenie środków finansowych na ten cel.

Więcej o:
starostwo powiatowe radomsko dron radomsko zanieczyszczenie powietrza radomsko czujniki jakości powietrza
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE