Chcesz stworzyć nowe miejsce pracy? W PUP są na to środki

Chcesz stworzyć nowe miejsce pracy? W PUP są na to środki

Pracodawcy, którzy chcieliby stworzyć miejsce pracy dla osoby bezrobotnej, mogą ubiegać się już o środki na wyposażenie lub doposażenie miejsca pracy. Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ogłosił właśnie nabór wniosków na tę formę wsparcia.

Środki przyznawane będą dla pracodawców prowadzących działalność na terenie powiatu radomszczańskiego. Maksymalna kwota o jaką można wnioskować w 2019 r. to 24 tys. zł na jedno stanowisko pracy, które należy utrzymać zgodnie z zawartą umową przez okres co najmniej 24 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wnioski o przyznanie środków na wyposażenie lub doposażenie miejsca pracy dla skierowanego bezrobotnego przyjmowane będą w dniach 15 – 19 kwietnia 2019 r. w biurze podawczym urzędu znajdującym się na sali obsługi klientów.

Uwaga: wniosek należy złożyć zanim Pracodawca zatrudni osobę bezrobotną. Dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez urząd i podpisaniu z urzędem pracy umowy określającej warunki realizacji danej formy pomocy, możliwe jest zatrudnienie osoby bezrobotnej skierowanej przez urząd.

Ważne! Należy pamiętać, iż skierowanie osoby bezrobotnej na określoną formę wsparcia jest uzależnione od jej profilu pomocy, który zostanie ustalony w wyniku analizy sytuacji i szans na rynku pracy oraz indywidualnego planu działania ustalonego z doradcą klienta w urzędzie.

Regulamin oraz aktualny wniosek dostępne są w siedzibie Urzędu: ul. Tysiąclecia 2, 97-500 Radomsko pok. nr 26 oraz na stronie internetowej www.radomsko.praca.gov.pl w zakładce Dla pracodawców i przedsiębiorców. Szczegółowe informacje można również uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku oraz pod nr tel.: 44 683 73 56 do 58 wew. 38.

Więcej o:
pup radomsko nabór wniosków praca
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE