Certyfikacja i systemy jakości żywności

Certyfikacja i systemy jakości żywności

Rynek żywnościowy jest kluczowym sektorem Unii Europejskiej. W celu umocnienia dziedzictwa kulinarnego Wspólna Polityka Rolna promuje produkty o dużym znaczeniu dla poszczególnych regionów.

Żywnościowe bogactwo wspólnoty europejskiej zasługuje na wyróżnienie towarów na trwałe wpisanych w kulturowy krajobraz państw członkowskich. UE, doceniając trud i wkład lokalnych przedsiębiorców w umacnianie międzynarodowej więzi, wyróżnia produkty jakościowe, o niepowtarzalnym smaku, jednoznacznie identyfikujące kraj i konkretny jego obszar. Narzędziem służącym do realizacji polityki jakości żywności są unijne certyfikaty. 

Jakość potwierdzona certyfikatem

Europejska żywność jest gwarantem bezpieczeństwa i wartości odżywczych. Tradycyjne metody odgrywają istotną rolę w wyznaczeniu globalnego trendu w zakresie jej zrównoważonej produkcji, do czego dąży Unia. Zastrzeżenie nazwy to część wspólnotowego systemu ochrony praw własności intelektualnej. System zabezpiecza przed próbami podrabiania i dzięki temu w skali ogólnoświatowej pozwala podtrzymać renomę europejskich produktów rolno-spożywczych i napojów. 

Wspólna Polityka Rolna wspiera producentów wytwarzających żywność w różnych systemach jakości, co z jednej strony pozwala chronić unikalne, wyjątkowe produkty, z drugiej jest gwarancją najwyższej jakości wyrobów spożywczych.

O tym, jak jest ważna oraz na czym polega ochrona dziedzictwa kulinarnego, dowiesz się z filmu: https://www.youtube.com/watch?v=m0fuEzqNuGI

Do podstawowych unijnych systemów jakości żywności należą:  Chronione Oznaczenie Geograficzne (ChOG), Chroniona Nazwa Pochodzenia (ChNP) i Gwarantowana Tradycyjna Specjalność (GTS). Oprócz certyfikatów UE produkty mogą być wyróżniane oznaczeniami krajowymi, w tym np. znakiem Jakość Tradycja czy integrowana produkcja roślin.

Produkty wytwarzane w ramach systemów jakości żywności mogą dotyczyć zarówno produktów rolnych, jak i środków spożywczych. 

Chroniona Nazwa Pochodzenia może być przyznana tylko takiemu produktowi, którego wszystkie surowce pochodzą z określonego obszaru i wszystkie fazy wytwarzania mają miejsce na tym obszarze. Chronione Oznaczenie Geograficzne może być przyznane produktowi, w przypadku którego co najmniej jeden z trzech procesów – produkcja, przetwarzanie lub przygotowywanie produktu - odbywa się na danym terenie. Z kolei gwarantowana tradycyjna specjalność to sposób na zabezpieczenie tradycyjnych cech towaru, bez wiązania produktu z konkretnym obszarem.

Szczegółowe informacje na temat wsparcia wytwarzania żywności w różnych systemach jakości, a także promocji i marketingu tych produktów, znaleźć można w dokumencie przygotowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Więcej o:
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE