Budżet Radomska 2021: Dochody blisko 250 mln, wydatki ponad 260 mln

Budżet Radomska 2021: Dochody  blisko 250 mln, wydatki ponad 260 mln

Prezydent Radomska Jarosław Ferenc, przedłożył projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2021. Z dokumentu wynika, że dochody miasta wyniosą 249 340 485,76 zł, a wydatki 261 016 351,91 zł. Deficyt wyniesie 11 675 866,14 zł i zostanie pokryty z kredytu.

Budżet miasta, to nic innego jak plan dochodów i wydatków uchwalany w formie uchwały budżetowej stanowiący podstawę gospodarki finansowej każdej gminy.

Dokument budżetowy na 2021 liczy ponad sto stron. Znajduje się w nim mnóstwo, działów, rozdziałów, tabelek z cyferkami czy paragrafami. Nad budżetem pochylą się także miejscy radni. My przyjrzeliśmy się części, w której mowa o miejskich inwestycjach.

W 2021 roku miasto (wydatki ujęte w wieloletniej prognozie finansowej) planuje – te ważniejsze inwestycje: budowę parkingu i zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Reymonta i Al. Jana Pawła II za 2 mln zł, przebudowę ul. Piłsudskiego – 1,5 mln, rozbudowę strefy inwestycyjnej 4,9 mln, rozbudowę ul. Stara Droga (II etap) – 2,4 mln czy rozbudowę ul. Stolarzy – 2,2 mln i rozbudowę układu drogowego Kraszewskiego-św. Rozalii – 8,1 mln zł. Planowane jest także termomodernizacja PSP nr 10 i przedszkola nr 9 – 1,7 mln zł oraz przebudowa boiska przy PSP nr 6 – 1 mln zł. Zmodernizowane zostanie także oświetlenie ulicznego.

Inwestycje jednoroczne: Podwyższenie kapitału zakładowego TBS 1,3 mln zł (budowa nowego bloku przy ul. Sadowej), nabycie gruntów – 2 mln zł, wymiana podłogi w strażnicy OSP Stobiecko Miejskie – 15 tys. zł, zakup serwera dla MOPS – 22 tys. zł, zakup konstrukcji do zieleni miejskiej i rezerwowej pompy do fontanny po 15 tys. zł, dotacja dla rodzinnych ogródków działkowych – 30 tys. zł, zakup piłkochwytów na boisko przy ul. Kościuszki 3 – 30 tys. zł, modernizacja oświetlenia kortów tenisowych na LED – 27 tys. zł.

Budżet MDK wyniesie 2,6 mln zł, MBP – 2,3 mln zł, a muzeum 1,4 mln zł.

Cały projekt budżetu dostępny w załączniku poniżej.

Więcej o:
budżet radomsko budżet radomska budżet

Załączniki

budzet-2021.pdf

Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE