Budżet Obywatelski w Radomsku. Ruszyło głosowanie

Budżet Obywatelski w Radomsku. Ruszyło głosowanie

Ruszyło głosowanie na projekty w kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego. Głosować można od 1 do 7 października (poniedziałek - niedziela). W tym roku wybierać można spośród 23 projektów zgłoszonych przez mieszkańców.

Głosowanie odbywa się poprzez:
- złożenie w formie papierowej karty do głosowania do przeznaczonej do tego urny w wyznaczonych punktach (poniżej) do głosowania na terenie Miasta Radomsko,
- przesłanie drogą mailową skanu lub czytelnego zdjęcia karty do głosowania na adres budzetobywatelski@radomsko.pl,
- wypełnienie i przesłanie interaktywnej karty do głosowania dostępnej na stronie internetowej Miasta Radomsko.
W terminie do 17 października 2018 roku Centrum Aktywności Społecznej podaje do publicznej wiadomości: wyniki głosowania, listę rankingową projektów.

Na jakie projekty można głosować?

1. Budowa tężni solankowej na "Wielorybku"
Koszt po weryfikacji: 200 000 zł
Budowa tężni solankowej wraz z konieczną infrastrukturą tzn. przyłącze energetyczne, wod-no-kanalizacyjne, niwelacja i wyrównanie terenu, 6 ławek, 6 - 8 drzew wysokich.

2. "Smaki i osobliwości Kowalowca - mieszkańcy Radomska poznają jedną z najstarszych dzielnic naszego miasta"
Koszt po weryfikacji: 25 000 zł
Wspólne zabawy i organizacja wydarzeń to doskonałe sposoby na integrację lokalnej spo-łeczności. W obecnej rzeczywistości, gdzie ludzie większość swoich kontaktów inicjują i prowadzą za pośrednictwem mediów elektroniczną wymienione tu formy kontaktów i budo-wania relacji mają szczególną wartość.

3. "Piknik integracyjny "MAMY LATO"
Koszt po weryfikacji: 24 050 zł
W ramach projektu będą realizowane gry i zabawy dla dzieci o charakterze ekologicznym, ze szczególnym akcentem na recykling połączonym ze zbiorem surowców wtórnych przeznaczonym na pomoc podopiecznym wybranej Fundacji, Wspólne biesiadowanie przy radomszczańskiej zalewajce, grillu, kawie, ciastku, przy dźwiękach muzyki. Nauka udzielania pierwszej pomocy.
 
4. "Pumptrack Kowalowiec"
Koszt po weryfikacji: 200 000 zł
Zadanie przewiduje budowę wyjątkowej trasy tj. specjalistycznego toru o falistej nawierzchni do jazdy jednośladem (rowerem lub hulajnogą). Tor zbudowany będzie z użyciem asfaltu lub innej nawierzchni pozwalającej na długotrwałe użytkowanie bez konieczności częstej konserwacji. Planowane jest położenie ok. 100 mb toru (pas+nawroty+muldy), o szerokości 1,8 m.

5. WYJŚCIE SMOGA - radomszczańscy pogromcy smoga robią dobrą atmosferę :)
Koszt po weryfikacji: 25 000 zł

6. "Kolorami miasta - impreza z okazji Święta Chorągwi Łódzkiej w Radomsku"
Koszt po weryfikacji: 85 600 zł
Projekt pt. "Kolorami miasta" zakłada organizację pikniku dla młodych radomszczan oraz przyjezdnych harcerzy z województwa łódzkiego, którzy będą gościć w Radomsku w 2019 roku w ramach organizowanego przez Hufiec ZHP Radomsko - Święta Chorągwi Łódzkiej ZHP. Święto Chorągwi to największe cykliczne wydarzenie organizowane przez wybrany hufiec dla harcerzy Chorągwi Łódzkiej ZHP.

7. Radomsko ratuje z OSP Bogwidzowy
Koszt po weryfikacji: 13 055 zł
W ramach projektu strażacy z jednostki OSP Bogwidzowy przeprowadzą cykl szkoleń z pierwszej pomocy dla osób z różnych grup wiekowych. Szkolenia będą miały charakter teoretyczno-praktyczny i będą uczyły wszystkich mieszkańców naszego miasta prawidłowego postępowania w różnych stanach zagrożenia zdrowia czy życia. Każda przeszkolona osoba otrzyma również małą przenośną apteczkę w formie breloka.

8. "40-to LATEK"

Koszt po weryfikacji: 56 000 zł
W 2019 roku klub sportowy z Radomska obchodzi jubileusz 40 lecia powstania. Projekt za-kłada przybliżenie radomszczanom historii piłki nożnej Radomska i naszego regionu. Zosta-nie zorganizowany charytatywny mecz piłki nożnej pomiędzy drużynami "Polonii Lwów" a "RKS Radomsko". Radomszczanie będą mogli spotkać się z ekspertami piłki nożnej, któ-rych znamy z ekranów telewizyjnych.

9. "DOGpark"

Koszt po weryfikacji: 188 500 zł
Celem projektu „DOGPark”‚ jest stworzenie na terenie Radomska wybiegu dla psów. W ramach projektu powstałby obiekt położony niedaleko zbiornika na Wymysłówku o pow. odo 5000 mkw, odizolowany, ogrodzony. Na utworzonej, bezpiecznej przestrzeni psy mogły-by biegać swobodnie, załatwiać się i używać zabawek i przeszkód znajdujących się na terenie psiego parku.

10. "Radomszczanie grają w bule"
Koszt po weryfikacji: 169 000 zł
Zadanie polega na wybudowaniu profesjonalnego, 10-cio polowego boiska do gry w bule (petanka), jako rozszerzenie oferty rekreacyjnej parku. Przy każdym polu do gry postawione zostaną ławeczki. Zamocowany zostanie również stojak na rowery i śmietniki. Wymiary jed-nego pola to 4 x 15 m. Wymiary całego boiska: długość - 40 m, szerokość - 16 m.

11. "Montaż progów zwalniających na ulicy Śląskiej i Mazowieckiej w Radomsku"

Koszt po weryfikacji: 17 000 zł
Zamontowanie progów zwalniających na ulicy Śląskiej i Mazowieckiej w Radomsku. W ramach projektu przewiduje się zakup i montaż 3 progów zwalniających na ul. Śląskiej, zakup i montaż 4 progów zwalniających na ul. Mazowieckiej, wykonanie projektu organizacji ruchu dla ulicy Śląskiej i Mazowieckiej, wykonanie oznakowania na ul. Mazowieckiej 2 kpl. znaków, a na ul. Śląskiej 9 kpl. znaków.

12. "Podnoszenie kompetencji językowych seniorów"
Koszt po weryfikacji: 22 300 zł
Projekt zakłada naukę języka angielskiego, niemieckiego i włoskiego i skierowany jest do mieszkańców miasta Radomska w grupie wiekowej 50+. Planuje się utworzenie 4 grup języka angielskiego, 2 grup języka niemieckiego i 2 grup języka włoskiego na różnych poziomach nauczania. Każda grupa będzie liczyła do 15 osób.

13. "Być seniorem aktywnym - spotkania z filmem dialog +55"
Koszt po weryfikacji: 27 312 zł
W ramach projektu przewidziane są dwa cykle spotkań pozwalające na uczestnictwo kilku-dziesięciu osób. Na cykl składa się sześć spotkań o tematyce psychologicznej dwu i pół go-dzinnych, które odbędą się jeden raz w tygodniu dla grupy do 20 osób (grupa nie musi być stała). Każde spotkanie to projekcja fragmentu filmu o tematyce związanej z życiem seniora połączona z dyskusją na jego temat.

14. "Wykonanie oświetlenia placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Śląskiej w Radomsku"

Koszt po weryfikacji: 30 000 zł
Wykonanie oświetlenia placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Śląskiej w Radomsku. W ramach projektu należy: - wykonać projekt oświetlenia, - ustawić 3 słupy z oprawami oświetleniowymi, - wykonać instalację elektryczną, - podłączyć do sieci NN, - przywrócić teren do stanu pierwotnego.

15. Piknik integracyjny wszystkich mieszkańców Radomska na terenie Stobiecka Miejskiego
Koszt po weryfikacji: 27 200 zł
Piknik integracyjny to wydarzenie otwarte dla mieszkańców Radomska. Wydarzenia będzie służyło zarówno zabawie w gronie sąsiadów i sympatyków dzielnicy, ale także wymianie informacji i załatwianiu wspólnych, sąsiedzkich spraw. Chcielibyśmy przygotować przestrzeń do wspólnego świętowania. Planowany termin wydarzenia to 4 sierpnia 2019 r.

16. "Plac zabaw Bartodzieje"
Koszt po weryfikacji: 200 000 zł
Projekt zakłada: 1. Przygotowanie projektu (wyrównanie, wykarczowanie zbędnych krze-wów). 2. Wykonanie alejek z kostki brukowej. 3. Ustawienie sprzętów tj. huśtawek, karuzele, zjeżdżalnie etc. 4. Ustawienie ławek i koszty na śmieci. 5. Montaż stojaków na rowery.

17. "Komputer bez tajemnic - edukacja seniorów"
Koszt po weryfikacji: 16 000 zł
Projekt zakłada naukę obsługi komputera i skierowany jest do mieszkańców miasta Radom-ska w grupie wiekowej 50+. Zajęcia będą się odbywały w okresie 1.03.2019-30.06.2019 i od 1.09.2019 - 31.12.2019 zgodnie z harmonogramem. Planuje się utworzenie 4 grup w tym 2 dla początkujących i 2 dla zaawansowanych. Każda grupa będzie liczyła do 15 osób.

18. "Wykonanie oświetlenia placu zabaw, boiska wielofunkcyjnego i siłowni pod chmurką zlokalizowanych przy ul. Torowej w Radomsku"
Koszt po weryfikacji: 75 000 zł
Wykonanie oświetlenia placu zabaw , boiska wielofunkcyjnego i siłowni pod chmurką zlokalizowanych przy ul.Torowej w Radomsku. W ramach projektu przewiduje się wykonanie projektu oświetlenia, ustawienie 7 słupów z oprawami oświetleniowymi ( w tym 4 słupy z wysięgnikiem dwukierunkowym), wykonanie instalacji elektrycznej z podłączeniem do sieci NN oraz przywrócenie terenu do stanu pierwotnego.

19. Chodnik dla pieszych pomiędzy ulicami Brzeźnicką a Świętego Rocha

Koszt po weryfikacji: 196 106,17 zł
Chodnika dla pieszych pomiędzy ulicami Brzeźnicką a Świętego Rocha” na terenie dzielnicy Stobiecko Miejskie.

20. "IMPULS ŻYCIA - ogólnodostępny defibrylator AED"
Koszt po weryfikacji: 13 400 zł
Celem projektu jest zakup 1 szt. defibrylatora AED. Montaż w specjalnej kapsule, oznakowanie i szkolenie mieszkańców. Zakłada on publiczny całodobowy dostęp do AED - urządzenie, które po podłączeniu elektrod do klatki piersiowej poszkodowanego analizuje rytm serca i określa możliwość defibrylacji oraz pomaga przy resuscytacji podając tempo ucisków klatki piersiowej.

21. "Inteligentne eko-ławki"

Koszt po weryfikacji: 195 000 zł
Projekt ma na celu zainstalowanie na terenie miasta Radomska 10 sztuk inteligentnych eko – ławek z modułem fotowoltaicznym. Ławki będą spełniać funkcję ładowarki do urządzeń mo-bilnych oraz routera z bezprzewodowym dostępem do Internetu, wyposażone będą również w stojak na rowery oraz stację naprawczą do rowerów z automatycznym kompresorem. Na bokach ławek planowane jest umieszczenie logotypu BO.

22. "Wykonanie chodnika"

Koszt po weryfikacji: 143 000 zł
Wykonanie chodnika pomiędzy ulicą 11 Listopada a Sadową (na wysokości biurowca)

23. "Oświetlenie boiska treningowego"

Koszt po weryfikacji: 67 000 zł
W ramach projektu zostanie zbudowane oświetlenie, które pozwoli doświetlić cały teren boiska treningowego o nawierzchni naturalnej o wymiarach: 40 metrów x 70 metrów.

Wykaz miejsc w których można oddać głosy w formie tradycyjnej:  

1. Urząd Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5,  przy Punkcie Informacyjnym, poniedziałek - piątek w godz. 7.30 – 15.30, wtorek w godz. 7.30-17.00,

2. Miejski Dom Kultury w Radomsku, ul. Brzeźnicka 5, poniedziałek - piątek w godz. 8.00-20.00, sobota, niedziela w godz. 10.00 – 20.00,

3. Miejska Biblioteka Publiczna w Radomsku, ul. Narutowicza 4 – siedziba główna, poniedziałek – piątek, w godz. 10.00 – 19.00, sobota w godz.10.00 – 15.00,
 
4. Miejska Biblioteka Publiczna – filia nr 4, ul. Brzeźnicka 149, wtorek, środa, piątek w godz. 10.00-18.00, czwartek w godz. 8.00 – 16.00, sobota w godz. 7.00 – 15.00,

5. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomsku, ul. Leszka Czarnego 22 – kryta pływalnia,  poniedziałek – piątek, w godz. 7.00 – 22.00, sobota  w godz. 9.00-20.00, niedziela w godz. 13.00 – 20.00,
 
6. Świetlica środowiskowa – placówka nr 4, ul. Narutowicza 155,  poniedziałek – piątek, w godz. 14.00 – 18.00,
 
7. Publiczne Przedszkole nr 4, ul. Kołłątaja 12, poniedziałek – piątek, w godz. 6.00 – 17.00,

8. Publiczne Przedszkole nr 5, ul. 11-go listopada 33, poniedziałek – piątek, w godz. 6.00 – 17.00,

9. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Radomsku, ul. Stara Droga 85, poniedziałek – piątek, w godz. 7.00 – 15.00,                                                                                   

10. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 w Radomsku, ul. Św. Jadwigii Królowej 20, poniedziałek – piątek 8.00 – 18.00,

11. Publiczne Przedszkole nr 1 w Radomsku, ul. Miła 13, poniedziałek – piątek 6.00 – 17.00.

Więcej o:
budżet obywatelski bo bo radomsko
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE