Budżet obywatelski – każdy ma wpływ na to, co dzieje się w mieście.

Mieszkańcy, radni, urzędnicy, dziennikarze – przedstawiciele tych środowisk złożyli dziś (środa 27 maja) deklarację promowania i upowszechnia wśród mieszkańców Radomska idei budżetu obywatelskiego.

Mieszkańcy, radni, urzędnicy, dziennikarze – przedstawiciele tych środowisk złożyli dziś (środa 27 maja) deklarację promowania i upowszechnia wśród mieszkańców Radomska idei budżetu obywatelskiego.Budżet obywatelski to nie tylko umożliwienie mieszkańcom miasta realnego wpływu na wydatkowanie pieniędzy na ważne dla ich społeczności inwestycje, ale również integracja, zacieśnianie więzi międzyludzkich i patrzenie w jednym kierunku. Słowem, budżet partycypacyjny to nic innego, jak budowanie społeczeństwa obywatelskiego, społeczeństwa świadomego i zaangażowanego w życie swojej Małej Ojczyzny.

- Nic tak nie uczy odpowiedzialności, jak podejmowanie decyzji i zarządzanie budżetem – mówiła otwierając spotkanie prezydent Radomska Anna Milczanowska. – Czeka nas jeszcze dużo pracy, ale sądzę, że jej owoce będą dobre – stwierdziła.

Podczas środowego spotkania w muzeum koordynatorka budżetu obywatelskiego Hanna Gorczyńska przypomniała zebranym, m.in., co to jest budżet obywatelski, jakie są jego cele i jaki ma zakres. Mówiła też o tym, jakie działania zostały podjęte do tej pory oraz jak wyglądają plany na najbliższą przyszłość.

Prace nad wprowadzeniem budżetu obywatelskiego rozpoczęły się na przełomie stycznia i lutego b.r. Około 50 osób zgłosiło się do pracy w zespole konsultacyjnym. Z tych 50 zostało 28 osób, które mocno zaangażowały się w pracę nad regulaminem obowiązywania budżetu obywatelskiego. Zespół przeprowadził 7 spotkań oraz szereg szkoleń i konferencji. To co zostało wypracowane jest efektem wspólnej pracy i ogromnego zaangażowania ze strony mieszkańców, radnych i miejskich urzędników.

Po pierwsze, określono procedury: miasto zostało podzielone na 4 obszary (dawne okręgi wyborcze). Na każdy obszar przeznaczono 250 tys. złotych. Prawo do zgłaszania swoich projektów ma każdy mieszkaniec Radomska. Szczegóły określono w regulaminie.

Najbliższe działania skupią się na dyskusjach z mieszkańcami Radomska. Spotkania informacyjne rozpoczną się już 1 czerwca. Harmonogram najbliższych spotkań tutaj.

Następny ruch będzie należał do radomszczan. Każdy, kto będzie miał pomysł na inwestycję czy też inną formę działania w danej społeczności będzie mógł liczyć na pomoc pracowników urzędu miejskiego.

Jak podkreśla radna Magdalena Spólnicka projekty mieszkańców mogą być twarde (inwestycje: budowa, przebudowa, remont itp.) jak i miękkie (impreza, spotkanie itp.)

- Przy promowaniu budżetu obywatelskiego musimy zawsze podkreślać, że to nie zawsze są inwestycje. Żeby nie myśleć, że budżet obywatelski wiąże się z napisaniem projektu infrastrukturalnego. Żeby mieszkańcy wiedzieli, że wachlarz możliwości jest ogromny –  zaznacza radna Spólnicka. - Warto też podkreślić, że te 250 tys. to nie jest kwota, w której musi się zamknąć projekt. To może być jeden duży projekt, ale może to być kilka drobnych projektów – dodaje.

Warte zaznaczenia jest to, że do stworzenia budżetu obywatelskiego zaangażowali się radomszczanie, dla których ważne jest, by sami mieszkańcy podejmowali ważne dla miasta decyzje.

- Swoje zaangażowanie postrzegam, w ten sposób, że dostałam tzw. prawo do miasta. Prawo do miasta nie należy tylko do urzędników, którzy z tytułu swojej pracy działają na rzecz miasta, nie tylko do radnych, którzy zostali przez nas wybrani, ale posiadam je również ja. Jako mieszkaniec miasta mam prawo współdecydować o budżecie, brać odpowiedzialność za decyzje, które wniosą coś do funkcjonalności miasta – stwierdza Aleksandra Ratecka.

Podczas spotkania obecni na nim członkowie zespołu konsultacyjnego podkreślili, jak ważna rolę w promocji BO pełnią lokalne media. Mając to na uwadze oraz to, jak ważą rolę w społeczeństwie może pełnić budżet partycypacyjny zespół redakcyjny tygodnika „Między Stronami” i portalu Radomsko24.pl ochoczo przystąpił do propozycji miejskich urzędników mającej na celu promocję budżetu obywatelskiego. 

Więcej o:
budzet mieszkancy spotkanie
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE