Radomsko, Łódzkie 12.1o Czwartek, 19 Września 2019

Budowa i remonty dróg na terenie gminy Kamieńsk

Powiat
Beata Januszewska

Kolejne umowy na budowy i remonty dróg w gminie Kamieńsk zostały zawarte. Dokładnie w poniedziałek, 9 września burmistrz Bogdan Pawłowski podpisał umowę z przedstawicielem firmy „Poziom” z Radomska.

Podpisana umowa pomiędzy gminą a firmą „Poziom” dotyczy zadania „Budowa i remonty dróg na terenie gminy Kamieńsk, obejmująca budowę dróg obręb 7 Kamieńsk i budowę kanalizacji deszczowej obręb 7 Kamieńsk”.

Inwestycja będzie wykonana na ulicy Dębowej i Sosnowej, a jej koszt to kwota ponad 990 000 zł brutto.

komentarze