Radomsko, Łódzkie 8.5o Czwartek, 21 Listopada 2019

Budowa A1 niszczy drogi lokalne - starostwo wystąpi do ministra infrastruktury o ich naprawę

Powiat
Beata Januszewska

W związku z budową odcinka autostrady A1, między Częstochową a Piotrkowem Trybunalskim, w Radomsku zauważalny jest wzmożony ruch kołowy, który w znacznym stopniu niszczy drogi gminne i powiatowe. Zarząd Powiatu Radomszczańskiego będzie domagać się od Ministerstwa Infrastruktury całkowitego odbudowania zniszczonych dróg.

O takim stanowisku Zarząd Powiatu poinformował na konferencji, 21 czerwca. Będą domagać się od Ministerstwa Infrastruktury całkowitego dofinansowania na odbudowę dróg gminnych i powiatowych zniszczonych w wyniku objazdów przebudowywanej DK1. Budowa odcinka A1 planowana jest na okres około dwóch lat. Jednak już teraz widać zniszczenia, widzi je również Zarząd Powiatu Radomszczańskiego.

- Samorządowe drogi zniszczone w czasie budowy autostrady A1 powinny zostać odbudowane z funduszy budżetu centralnego. Ogromne natężenie ruchu, które w związku z inwestycją przeniosło się na ulice w centrum Radomska, czy Kamieńska bardzo poważnie daje się we znaki mieszkańcom naszego regionu. Widać też już pierwsze zniszczenia nawierzchni na drogach, które musiały przejąć dużą część tranzytowego ruchu tirów, a także ciężkich aut dowożących materiały na budowę autostrady. Nie trzeba nawet fachowych wyliczeń, by przewidzieć, że z tego powodu w ciągu dwóch lat  radomszczańskie drogi i ulice mogą ulec całkowitej degradacji. Co więcej stan ten dotyka już sąsiedni Powiat Częstochowski, na terenie której budowa autostrady rozpoczęła się wcześniej

- mówiła członek Zarządu, Ewa Gajzler.

Dlatego też Zarząd Powiatu podjął decyzję o wystąpieniu do radnych powiatowych aby wspólnie wypracować stanowisko do ministra infrastruktury. W treści stanowiska można przeczytać:

„Ze względu na degradację okołoautostradowych dróg samorządowych w czasie budowy autostrady A1 po śladzie ogólnodostępnej drogi DK1, domagamy się całkowitego dofinansowania odbudowy dróg gminnych i powiatowych zniszczonych w wyniku objazdu przebudowywanej DK1. Pomimo organizacji ruchu w istniejącym śladzie drogi DK1, wielu kierowców, chcąc ominąć zatory korzysta z dróg lokalnych. Parametry tych dróg nie są dostosowane do zwiększonego ruchu samochodów, szczególnie ciężarowych, wielkotonażowych, dlatego nawet te niedawno wybudowane szybko ulegają degradacji. Gminy i Powiat nie posiadają środków, by mogły je odbudowywać.
Należy nadmienić, że alternatywne do autostrady A1 drogi gminne i powiatowe wymagają (wymagać będą) przebudowy wraz z budową ciągów pieszo – rowerowych i bezpiecznych skrzyżowań z uwagi na zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego. Środki na ten cel powinny pochodzić z budżetu państwa. W związku z powyższym kwoty na te zadania powinny zostać przewidziane obligatoryjnie w ramach środków przeznaczonych na zadania „budowa autostrady A1” w Krajowym Programie Budowy Dróg Krajowych i Autostrad lub w Funduszu Dróg Samorządowych na podobnych zasadach, jak budowa dróg i mostów o charakterze obronnym, tj. obejmującym całość koszów realizacji zadania”.

komentarze