Brak porozumienia w sprawie projektu wstrzymał remont piwnic MDK w Radomsku

Brak porozumienia w sprawie projektu wstrzymał remont piwnic MDK w Radomsku Fot. wizualizacja

Do 31 maja 2021 r. powinna zakończyć się przebudowa piwnic Miejskiego Domu Kultury w Radomsku. Zgodnie z projektem, powstać tam ma nowoczesna przestrzeń do prowadzenia działań kulturalnych. Tymczasem żadne prace obecnie nie są prowadzone. Powodem jest brak porozumienia w sprawie rozwiązań projektowych.

Plac budowy został przekazany wykonawcy – firmie „Inkomet”, 22 sierpnia 2020 roku.

- Już 28 października 2020 roku wykonawca zakwestionował zastosowane w dokumentacji rozwiązania projektowe. Przez kilka miesięcy trwało wyjaśnianie zastosowanych rozwiązań pomiędzy wykonawcą a jednostką projektową. W związku z brakiem konsensusu w tym zakresie miasto zleciło niezależną ekspertyzę mającą na celu rozstrzygnięcie zasadności uwag wykonawcy i proponowanych rozwiązań projektowych przez jednostkę projektową – wyjaśnia Karolina Turowska z Wydziału Informacji i Promocji Urzędu Miasta w Radomsku.

Jak podkreślają miejscy urzędnicy, w związku z zaistniałą sytuacją dotrzymanie umownego terminu zakończenia inwestycji, tj. 31 maja 2021 roku jest niemożliwe.

- O tym, jaki będzie termin zakończenia prac będzie można zdecydować po opracowaniu ekspertyzy. Na chwilę obecną nie ma podstaw do naliczania kar za opóźnienie wykonania robót – mówi Karolina Turowska.

Przypomnijmy. Projekt „Miejski Dom Kultury w Radomsku – projekt nowej przestrzeni dla kultury” zakłada kompleksową przebudowę piwnic Miejskiego Domu Kultury, wymianę instalacji oraz montaż windy. W piwnicach MDK powstaną pomieszczenia, z których będą korzystać m.in. działające w placówce sekcje artystyczne. Zakupione zostanie również wyposażenie, w tym nowoczesny sprzęt multimedialny.

Urząd Miasta w Radomsku otrzymał na projekt 3,7 mln zł dofinansowania.

Więcej o:
radomsko mdk radomsko piwnice mdk remont inwestycja
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE