Biologiczna przydomowa oczyszczalnia ścieków – postaw na najlepszą alternatywę dla szamba!

Biologiczna przydomowa oczyszczalnia ścieków – postaw na najlepszą alternatywę dla szamba!

Biologiczna przydomowa oczyszczalnia ścieków – postaw na najlepszą alternatywę dla szamba! W tym artykule bierzemy na warsztat problem odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych w rejonach o rozproszonej zabudowie, gdzie mieszkańcy nie mogą liczyć na podłączenia do kanalizacji zbiorczej. Czy w takim przypadku, jedyną opcją jest szambo? Czy użytkownik jest skazany na ponoszenie kosztów związanych z jego wywozem? Absolutnie nie! Na rynku są przecież technologie takie jak VH, czyli biologiczne przydomowe oczyszczalnie ścieków. To opcja, która pozwala zapomnieć o comiesięcznym opróżnianiu szamba, a dodatkowo oferuje bezwonne działanie (brak odorów).

Biologiczna przydomowa oczyszczalnia ścieków – postaw na najlepszą alternatywę dla szamba!

W tym artykule bierzemy na warsztat problem odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych w rejonach o rozproszonej zabudowie, gdzie mieszkańcy nie mogą liczyć na podłączenia do kanalizacji zbiorczej. Czy w takim przypadku, jedyną opcją jest szambo? Czy użytkownik jest skazany na ponoszenie kosztów związanych z jego wywozem? Absolutnie nie! Na rynku są przecież technologie takie jak VH, czyli biologiczne przydomowe oczyszczalnie ścieków. To opcja, która pozwala zapomnieć o comiesięcznym opróżnianiu szamba, a dodatkowo oferuje bezwonne działanie (brak odorów).

Dlaczego zbiornik bezodpływowy w dłuższej perspektywie czasu okazuje się być droższy od bio-oczyszczalni VH?

Nie jest tajemnicą, że sama inwestycja w przydomową oczyszczalnię przewyższa cenowo zainstalowanie szamba. Kiedy jednak spojrzymy na ten problem szerzej, zauważymy, że porównując koszty eksploatacyjne (potrzebę opróżniania szamba), to bio-oczyszczalnia zwraca się nam bardzo szybko.

Dla przykładu, weźmiemy pod uwagę przybliżone wartości kosztów obu rozwiązań i porównamy do siebie na przestrzeni czterech lat.

Jednorazowy koszt wywozu szamba w naszym kraju to około 200 zł (wartość przybliżona, może się różnić w zależności od regionu i pojemności zbiornika). Zakup i zainstalowanie zbiornika bezodpływowego może wynieść około 6000 zł. Biorąc pod uwagę wywóz nieczystości płynnych średnio raz na 20 dni daje nam 3650 zł kosztów na rok, czyli 14 600 zł przez 4 lata.
Najpopularniejszy model oczyszczalni od firmy Eko House, VH6 Premium kosztuje 7190 zł, jeżeli jesteśmy w stanie sami zająć się montażem. Firma daje 10 lat gwarancji na urządzenie, niezależnie od tego, czy instalację przeprowadzono samemu, czy przez Instalatora Eko House.

Z uwagi na to, że nie każdy może sam podjąć się tego zadania, weźmiemy pod uwagę koszt kompleksowej usługi zainstalowania bio-oczyszczalni wynoszący między 12-14 tyś. zł.

Przy oczyszczalniach VH instalowany jest kompresor napowietrzający ze sterownikiem czasowym. Koszt zużycia energii elektrycznej takiej dmuchawy to około 262 zł rocznie.

Do oczyszczalni, można doliczyć jeszcze koszt opróżniania z nadmiaru osadu czynnego, czyli 200 zł raz do roku. Jeżeli dysponujemy miejscem na działce, to możemy takie odpompowanie zrobić pompą do brudnej wody samodzielnie i nie płacić za wóz asenizacyjny.

Reasumując, koszt bio-oczyszczalni VH po czterech latach to w najgorszym wypadku około 15 848 zł. Zestawiając to z 20 600 zł ogólnych kosztów szamba, otrzymujemy 4752 zł oszczędności przy zastosowaniu biologicznej przydomowej oczyszczalni ścieków. Bezwonność dostajemy w gratisie.

Gminy przewidują dotacje na oczyszczalnie takie jak VH

Zarówno model VH LIGHT, jak i jego rozbudowana wersja, czyli PREMIUM posiadają deklarację właściwości użytkowych. Jest to dokument stwierdzający, że bio-oczyszczalnie VH są zgodne z normą PN-EN 12566- 3:2005+A2:2013. Przed jego wystawieniem, oczyszczalnia jest badana przez 12 miesięcy w notyfikowanej jednostce laboratoryjnej Komisji Europejskiej.

Dzięki spełnieniu tych wymagań, można ubiegać się o dotację na przewidywaną przez nas inwestycję. Warto dowiedzieć się w swojej gminie, jaki procent poniesionych kosztów może zostać nam zwrócony. Montaż klasycznego szamba, nie daje możliwości uzyskania dotacji – kolejny plus dla oczyszczalni.

Jakie kroki należy podjąć ubiegając się o dotacje?

Na sam początek powinniśmy zapytać w urzędzie gminy lub wojewódzkim funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, czy na budowę przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków są przyznawane dotacje. Jeżeli tak, to możemy z urzędu gminy pobrać wniosek o przyznanie dotacji. Jego wypełnienie jest proste, a wszystkie niezbędne informacje otrzymamy od sprzedawcy oczyszczalni.

Następnie składamy oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Potrzebujemy także zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały na terenie gminy, od której chcemy zyskać dotację.

Musimy posiadać projekt przydomowej oczyszczalni ścieków, w czym może nam pomóc firma Eko House, udostępniając odpowiednie dokumenty.

Niezbędna będzie również kopia zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych.

Bycie EKO nie musi być drogie!

Zamontowanie biologicznej oczyszczalni ścieków pozwoli nam wprowadzić wodę z powrotem do środowiska. Przy dzisiejszym, globalnym deficycie tego zasobu naturalnego, to bardzo ważna kwestia. Dodając do tego obniżenie kosztów eksploatacyjnych związanych z utylizacją ścieków z gospodarstw domowych, dostajemy świetną alternatywę dla klasycznego szamba. Będąc EKO możemy pomóc w poprawie stanu wód w naszym otoczeniu i zauważyć ile pieniędzy zostaje w naszym portfelu.Jest to opcja niosąca ze sobą wiele korzyści, jedne, takie jak bezwonność poczujemy od razu, inne po dłuższym okresie. Na pewno jest to temat wart uwagi, dla osób ceniących sobie oszczędność, ale także tych mających na uwadze dbanie o środowisko naturalne.

Po więcej informacji na temat oczyszczalni udaj się tutaj: https://ekohouse-oczyszczalnie.pl/ lub zadzwoń bezpośrednio do doradcy:

Doradca Handlowy
doradcahandlowy@eko-house.info
+48 603 310 919
j.torzewska@eko-house.info
+48 693 825 147

Doradca Techniczny
doradcatechniczny@eko-house.info
+48 609 406 147

Biuro
biuro@eko-house.info
+48 609 482 429 
+48 665 115 926

Eko House Technologie Ekologiczne
ul. Jana Nowaka 6 lok. 3, 62-330 Nekla

Godziny pracy:
poniedziałek – piątek: 08:00 – 16:00

Więcej o:
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE