Bezterminowy nabór wniosków o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców

Bezterminowy nabór wniosków o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku przedłużył bezterminowo nabór wniosków o mikropożyczkę. Wnioski będzie można składać do odwołania naboru.

Po zmianie ustawy z dnia 2 marca 2020 r, o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, z pożyczki mogą skorzystać:

1. mikroprzedsiębiorcy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
a. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
b. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro), którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r., w celu pokrycia bieżących kosztów prowadzenia tej działalności.

2. od 20 kwietnia 2020 r. o pożyczkę mogą ubiegać się także mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniali pracowników.

Wnioski można składać w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy praca.gov.pl. Wniosek można również wrzucić do skrzynki umieszczonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku (ul. Tysiąclecia 2) lub wysłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Urząd będzie rozpatrywał wnioski zgodnie z datą wpływu do Urzędu.

Wraz z wnioskiem należy złożyć:
- umowę (w przypadku wniosków składanych w wersji papierowej należy dołączyć podpisane dwa egzemplarze umowy) oraz
- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 stanowiący Załącznik nr 1 do wniosku,
- pełnomocnictwo, jeśli wniosek jest składany przez pełnomocnika.

Przed złożeniem wniosku należy się upewnić, czy wszystkie załączniki zostały dołączone, czy wszystkie pola zostały uzupełnione oraz czy zawiera on wszystkie podpisy.

WAŻNE: od 20 kwietnia 2020 r. obowiązują nowe wzory wniosków o udzielenie pożyczki.

- W związku z dużą liczbą wniosków, w pierwszej kolejności będziemy rozpatrywali wnioski kompletne (wypełnione w sposób prawidłowy, podpisane, zawierające wszystkie potrzebne załączniki). Wnioski wymagające uzupełnienia będą rozpatrywane w drugiej kolejności. Informujemy również, że okres oczekiwania na wypłatę pożyczki może w związku z tym ulec wydłużeniu. Prosimy o cierpliwość – mówi Łukasz Więcek, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku.

Wszelkie informacje dotyczące wsparcia w ramach Tarczy antykryzysowej można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15:00 dzwoniąc pod jeden z numerów:

- 515 471 400
- 507 788 331
- 515 471 288
- 601 286 315
- 603 529 015
- 515 471 361

Dodatkowo informacje będą udzielane u naszych partnerów w Regionalnej Izbie Przemysłowo – Handlowej w Radomsku i Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Radomsku oraz w Filii PUP w Przedborzu.

- Uruchomiliśmy również kontakt dla biur rachunkowych, które będą chciały wesprzeć swoich klientów w otrzymaniu odpowiedniego dofinansowania. Biura rachunkowe prosimy o kontakt tylko pod numerem telefonu 533 446 690 – wyjaśnia Łukasz Więcek.

Pytania można kierować również w formie elektronicznej na adres e-mail: tarcza@pup-radomsko.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku, wspólnie z partnerami rynku pracy – Regionalną Izbą Przemysłowo – Handlowa w Radomsku i Cechem Rzemieślników i Przedsiębiorców w Radomsku, uruchomił stronę internetową przeznaczoną w całości realizacji zadań w ramach Tarczy antykryzysowej: www.tarczaradomsko.pl

Ponadto wszystkie informacje nt. działań Urzędu związanych z realizacją Tarczy antykryzysowej oraz potrzebne dokumenty do pobrania dostępne są:
• na stronie PUP w Radomsku: https://radomsko.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza
• na stronie Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia: https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza
• na platformie praca.gov.pl za pomocą której można złożyć wniosek z podpisem kwalifikowalnym.

Więcej o:
koronawirus radomsko koronawirus tarcza przedsiębiorcy pup radomsko wnioski mikroprzedsiębiorcy
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE