Radomsko, Łódzkie 12.5o Czwartek, 23 Maja 2019
ważne informacje
Autopromocja reklama

Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2019

Powiat
Tomasz Kolmasiak

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Łodzi informuje o rozpoczęciu konkursu pod patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Głównym celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w indywidualnych gospodarstwach  rolnych.  Konkurs  przebiega  w  trzech  etapach:  regionalnym  (trwa  do 20.05.2019  r.), wojewódzkim (do 21.06.2019 r.) i ogólnokrajowym. W etapie regionalnym komisje konkursowe wyłonią  po  trzech  laureatów  –  właścicieli  najbezpieczniejszych  gospodarstw z  trzech regionów województwa  łódzkiego,  tj.  regionu  łódzkiego,  regionu  piotrkowsko-skierniewickiego  i regionu  sieradzkiego. Następnie dziewięć najlepszych gospodarstw zakwalifikowanych zostanie do udziału w etapie wojewódzkim.

Wojewódzka  komisja  konkursowa,  w skład  której  wchodzą  przedstawiciele  współorganizatorów (Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowej Inspekcji Pracy, Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Państwowej Straży Pożarnej, Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Kuratorium
Oświaty) przeprowadzi wizytacje wszystkich zakwalifikowanych do tego etapu gospodarstw i wyłoni zwycięzcę, uczestnika etapu ogólnokrajowego.

Indywidualne gospodarstwa rolne wyróżnione w poprzednich edycjach konkursu są godne naśladowania  pod  względem  stosowania  zasad  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.  Gospodarstwa  takie są wizytówką  naszego  regionu.  Dla  laureatów  etapu  regionalnego  i  wojewódzkiego  przewidziano atrakcyjne nagrody (m.in. pilarki, myjki ciśnieniowe, odkurzacze przemysłowe).

Główną nagrodą dla laureata finału ogólnokrajowego jest ciągnik rolniczy.
 
Zgłoszenia  do  konkursu  można  dokonać  do  29.03.2019  r.  w  każdej  Placówce  Terenowej KRUS. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli gospodarstwa).

Szczegółowych  informacji  na  temat  konkursu  udziela  Anna  Gawarzyńska,  kierownik  Samodzielnego  Referatu  Prewencji,  Rehabilitacji  i  Orzecznictwa  Lekarskiego  PT  KRUS  w Tomaszowie Mazowieckim, tel. (44) 725 64 16, e-mail: anna.gawarzynska@krus.gov.pl.

ZAŁĄCZONE PLIKI

regulamin bgr POBIERZ PLIK
zgloszenie POBIERZ PLIK

komentarze