Bezpieczeństwo w statystykach

Bezpieczeństwo w statystykach Fot. Starostwo Powiatowe w Radomsku

Radni z Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Radomszczańskiego zapoznali się z statystykami za 2019 rok, dotyczącymi stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu. Informacje przedstawili komendanci Komedy Powiatowej Państwowej straży Pożarnej oraz Komendy Powiatowej Policji w Radomsku.

Jeśli chodzi o policyjne statystyki to w 2019 roku odnotowano 1.926 przestępstw oraz 12.202 wykroczeń, w tym: 1.249 przestępstw kryminalnych, 11 rozbojów, 102 kradzieży z włamaniem, 166 kradzieży, 304 przestępstw gospodarczych, 106 przestępstw narkotykowych, 9 kradzieży samochodów, 9 bójek, 5 zgwałceń lub innych czynności seksualnych. Wykryto sprawców 1.635 przestępstw (wykrywalność na poziomie 84,32 proc., czyli nieco niższa niż w ubiegłym roku, ale nadal powyżej średniej w województwie). W konflikt z prawem weszło 54 nieletnich (popełnili w sumie 64 czynów karalnych, w tym 35 przestępstw). W ciągu ostatniego roku policjanci wylegitymowali ponad 55 tys. osób, nałożyli ponad 6,3 tys. mandatów.

- Na terenie powiatu radomszczańskiego funkcjonariusze przeprowadzili łącznie 18.583 interwencji, w trakcie wykonywania czynności służbowych zatrzymali w sumie 736 osób, w tym 348 osób - ze względu na uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, 185 – w ramach tzw. zatrzymania prewencyjnego (np. agresja w stosunku do domowników, awanturowanie się) – informował radnych insp. Piotr Nowicki, komendant KPP w Radomsku.

Dodatkowo na polecenie innych organów, w tym sądu lub prokuratury, dokonano 105 zatrzymań.

Wciąż problemem jest przemoc w rodzinie. W 2019 roku sporządzono 125 formularzy Niebieskiej Karty (65 na terenach miejskich, 60 na terenach wiejskich), 144 osoby zakwalifikowano jako ofiary przemocy w rodzinie (111 kobiet, 22 mężczyzn, 11 małoletnich), zaś 127 zyskało status sprawców przemocy (118 mężczyzn, 8 kobiet, 1 małoletni). Jak podkreślają policjanci, bardzo często podłożem nieporozumień oraz wszelkich przejawów przemocy jest nadużywanie alkoholu (aż 105 sprawców było pod wpływem alkoholu).

W ramach działań prewencyjnych funkcjonariusze KPP w Radomsku prowadzili szereg zajęć edukacyjnych oraz interwencyjno-motywacyjnych dla młodzieży, na których poruszane były m.in. zagadnienia dotyczące przemocy psychicznej, fizycznej, cyberprzemocy oraz spożywania alkoholu i substancji psychoaktywnych, a także działań w celu zwalczania demoralizacji.

W minionym roku doszło na terenie naszego powiatu do 2.205 zdarzeń drogowych, w tym do 131 wypadków, w wyniku których zginęło 19 osób, a 201 osób zostało rannych. Ze statystyk wynika, że w stosunku do roku 2018 nastąpił spadek liczby wypadków (o 38,7 proc.) oraz liczby ofiar śmiertelnych (o 17,3 proc.) i rannych (o 23,8 proc.). Niestety, znacznie zwiększyła się liczba kolizji – aż o 159 proc. Problem dotyczy zwłaszcza przebudowywanego odcinka trasy A1 (liczba zdarzeń wzrosła z 230 do 886). Do znacznej części tych kolizji przyczyniła się zła infrastruktura drogowa (wyrwy i ubytki w jezdni) oraz zderzenia z licznymi słabo widocznymi elementami (np. tablice kierujące i barierki) związanymi z budową autostrady.

Ze statystyk wynika, iż do największej liczby wypadków śmiertelnych dochodzi w czwartki i piątki, a osób rannych najwięcej jest w czwartki, piątki, soboty, niedziele. Najbezpieczniej pod względem wypadków jest natomiast we wtorek.

Roczny raport dotyczący z bezpieczeństwa pożarowego na terenie powiatu przedstawił także Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku. W 2019 r. na terenie naszego powiatu doszło do 1.446 niebezpiecznych zdarzeń, z czego 515 stanowiły pożary (35,6 proc.), 867 - miejscowe zagrożenia, obejmujące m. in. interwencje po wypadkach komunikacyjnych, nawałnicach, powodziach, katastrofach (59,9 proc.). Zanotowano też 64 alarmy fałszywe. Podczas pożarów 14 osób zostało rannych, była też 1 ofiara śmiertelna.

Jak podkreślał Mariusz Wojcieszko, Komendant PPSP w Radomsku, oprócz działań ratowniczych, strażacy prowadzą też szereg działań prewencyjnych (m. in. czynności kontrolno-rozpoznawcze) oraz kampania społecznych np. projekty: ,,Kręci mnie bezpieczeństwo”, ,,Czad i ogień - Obudź czujność”, „Stop pożarom traw”. Poziom umiejętności niezbędnych do zwalczania licznych zagrożeń strażacy podnoszą podczas ćwiczeń oraz szkoleń. 

Radni z komisji bezpieczeństwa zapoznali się także z informacją o funkcjonowaniu systemu bezpieczeństwa PPOŻ w Szpitalu Powiatowym w Radomsku. Jak informowała Beata Kowalska, zastępca dyrektora Szpitala Powiatowego ds. technicznych, zrealizowane zostały nakazy wydane po kontroli przeprowadzonej w grudniu 2018 r. przez specjalistów z PPSP w Radomsku i system bezpieczeństwa przeciwpożarowego w szpitalu działa prawidłowo. Korekty działania oświetlenia awaryjnego prowadzone będą do 30 marca.

(info: Starostwo Powiatowe w Radomsku)

Więcej o:
radomsko powiat radomszczański stan bezpieczeństwa statystyki bezpieczeństwo straż pożarna policja starostwo
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE